Advertisement

Yüzde 40'tan fazla raporu olup da SGK'ya malulen emeklilik için müracaat edenlerin bu talepleri, "İşe başlamadan önce de malulmüşsünüz" veya "Yüzde 60'tan az" diye reddedilirse, yeni bir talep olmaksızın malullük aylığı yerine engelli emekli aylığı bağlanmalıdır

Ali Bey, Bağ-Kur'a malulen emeklilik için müracaat ettim, aradan 6 ay geçtikten sonra "Yüzde 80 rapor oranınız var ama bu hastalık işe girmeden evvel de varmış" diyerek reddettiler. Şimdi malulen emekli değil ama engelli emeklisi olabilecekmişim. Bunun için de yeni talep dilekçesi istiyorlar. Yaptıkları doğru mu? Ö. Erkent

Hemen en baştan ifade edeyim, yaptıkları işlem doğru değil. Sizden yeni bir talep istemeden ilk başvurunuzdan itibaren tarafınıza emekli (engelli) aylığı bağlamaları ve birikmiş altı aylık maaşınızı da vermeleri gerekirdi.

BAĞ-KUR BU, YASA TANIMAZ
Bakmayın SSK'nın, Bağ-Kur'un ve Emekli Sandığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiş olmasına; üçü de ayrı ayrı işlem yapmaya devam ediyor gibiler. Hele Bağ-Kur neresinden tutarsanız kopan uygulamalara imza atıyor. Zira Bağ-Kur'un mayası kötü. 1971 yılında Bağ-Kur ilk kurulduğunda, SSK'dan ve Emekli Sandığı ndan sosyal güvenlik memurları istenmiş ama maalesef SSK da, Emekli Sandığı da en işe yaramaz kişileri göndermişler.
Maya kötü olunca 3 yıldan beri SGK çatısı altında birleşilse Bağ-Kur uygulamaları bir türlü oturmuyor. Sizden yeniden (özürlü) emeklilik talebi isteyen Bağ-Kur yetkililerine (bırakın yasayı, yönetmeliği) talimat olarak gönderilen, Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Eğitim Notu'nun 128 ve 129'uncu sayfalarında bu durum açıklanmıştır. Malullük aylığına
bile başvuran ve malullüğü ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce de var olan kişilere malullük aylığı değil yaşlılık (özürlü) aylığı bağlanacağı, yeni bir başvuru almaksızın ilk malullük aylığı başvurusunun yeterli olacağı (maaş kaybı olmaksızın) belirtilmektedir.
Oysa İstanbul Şişli SGM, bu durumda olan bir başkası için de sizinki gibi benzer uygulama yapıp yeni talep istemiş, aylığı yeni talep aldıktan sonra bağlamayı (1 senelik maaş kaybı olacak) düşünmekteyken devreye SGK yetkilileri girmiş ve işi zorla yaptırmışlardır.

 

Yasa maddeleri ne diyor?
5510 Sayılı Kanun'a tabı sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.
Kanun'un 25'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. (5510 SK. M.28/Dördüncü fıkra)