Advertisement

Sözleşmeliyken kadroya geçirilenlerin, normalde 5510 Sayılı Kanun'a göre emekli edilmeleri gerekiyordu. Ancak SGK elindeki yasal yetkiyi kullanıp primlerini 5510 Sayılı Kanun'a göre alacağını, ama emeklilik zamanlarını 5434'e göre hesaplayacağını ilan etti

Sayın Tezel, yazılarınızı gazetenizden ilgiyle takip ediyorum. Ben 2006 yılında 4/B'li sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladım. Daha sonra 4 Haziran 2011 tarihli KHK ile kadroya geçtim. Bundan önce Emekli Sandığı girişim yoktu. 5 Temmuz 2011 tarihli "SGK kadroya geçecek olanları sevindirdi" başlıklı haberiniz beni de çok sevindirdi. Ne var ki kadroya geçtikten sonra 5510 sayılı yasaya tabi olduğumu gördüm. Ben 5510 sayılı yasaya tabi olup emekli olurken mi 5434'e tabi olacağım? Bu konuda benim ve aynı durumdaki birçok arkadaşımın kafası karışmış durumda. Cevabınızı merakla bekliyoruz. Ebru Sakin

Aslında 1 Ekim 2008 günü öncesinde 5434 Sayılı «Kanun'a göre adına kesenek ödenmemiş olanların 5510 Sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesinden yararlanarak 5434 Sayılı Kanun'a göre emekli olması ve emekli aylığı bağlanması gerekiyordu. Çünkü, yasa hükmü öyleydi.
Ancak SGK yayınladığı 2011/55 sayılı genelgeyle 1 Ekim 2008 günü öncesinde 657/4-B'li olanları da sanki 5434 Sayılı Kanun'a göre adına kesenek ödenmiş kişiler sayarak eski 657/4-B'lilerden kadroya geçecek olanları sevindirmişti. Bu sevinci yaşatmasaydı, geçmişte 10-15 hatta 20 yıl SSK'sı veya Bağ- Kur'u olanları sanki hiç sigortası yokmuş gibi 5510 Sayılı Kanun'a göre 65 yaşında emekli edeceklerdi.

***

Engeliniz varsa hemen, yoksa 48'de
Emeklilik tarihim hakkında bilgi vermenizi rica ederim. Doğum tarihim15.02.1964, Bağ-Kur giriş tarihim 01.06.1985 (halen devam etmektedir). Askerlik yapmadım. Bu yüzden borçlanmam bulunmamaktadır. İsmi saklı

Verdiğiniz bilgilere göre Bağ-Kur'dan 48 yaşında yani 15.02.2012 günü emekli olursunuz. Yazınızda askerlik yapmadım demişsiniz, şayet bir engeliniz dolayısıyla askerlik yapmamışsanız ve bu engel-özür yüzde 40 oranından fazla ise bu tarihi beklemeden SGK'dan hemen emekli olabilirsiniz.

***

1 Ekim 2008'den sonra 4/B'li olanlar 65 yaşında emekli olacaklar

1.10.2008 öncesi 657/4-B'li veya 4924 Sayılı Sözleşmeli Sağlık Personeli olmayanlar için emeklilik hakkı artık 5510 Sayılı Kanun'a göre hesaplanacaktır. Yani, kadroya geçerlerse normal emeklilik için en az 3.5 yıl memur olarak çalışmak şartıyla 5510 Sayılı Kanun gereğince kadın iseler 58-65, erkek iseler 60-65 yaşından önce emekli olamayacakları gibi emekli aylıkları da memurlara göre düşük olur.

***

Emeklilik zamanı ve aylığı 5434'e göre

SGK yayınladığı genelgeyle "657 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin "B" fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken; 5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının "c" bendi kapsamında sigortalı (657/4'A'lı) sayılacak olanlardan, 5510 Sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi kapsamında bulunmayanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri hakkında 5510 Sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesi hükmü uygulanacaktır" demiştir. Buna göre geçici 2'nci maddenin yönlendirmesiyle 5434 Sayılı Kanun'a göre emeklilik zamanları ve emeklilik aylığı hesaplanacaktır. Tabii bunun için kadroya geçtikten sonra en az 3.5 yıl memuriyette kalmaları şarttır.

***

ÖLÜM VE MALULİYETTE AYNI YASA GEÇERLİ

Kadroya geçenler 3.5 yıl dolmadan malul kalır veya vefat ederlerse, yani 5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının "c" bendi kapsamında sigortalılıkları devam ederken malullük, ölüm, 5434 Sayılı Kanun'a göre yaş haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma hallerinde ilgililer/hak sahipleri hakkında mülga 2829 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanarak tabi oldukları sigortalılık statüleri esas alınarak işlem yapılarak, 5434'e göre emekli olacaklardır.

***

SSK'ya göre EMEKLİLİĞİ GELENLER

Şu an veya 3.5 yıl emeklilik şartlarını SSK'dan tamamlamış olanlar artık 65 yaşında emekli olmak zorunda kalmayacaklar. Kadro sonrası 3.5 yıldan az kadroda kalırlarsa, SSK'dan emekli olabilirler.