Advertisement

Hükümetin KHK çıkarma yetkisine dayanılarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeniden yapılanmasına yönelik 6223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Getirilen düzenlemeyle MEB teşkilat yapısından personel istihdamına birçok konuda değişiklik yapıldı. Ancak bu düzenlemenin hem MEB'de hem de kamu personel rejiminde dengeleri altüst etmesi muhtemel...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) eğitim-öğretim hizmeti eri sınıfındaki tüm öğretmenler hariç olmak üzere (Öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dahil), MEB merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele (GİH) en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. Ek ödemenin maksimum tutarı 1224 TL. Ek ödeme tutarları emsali kurumlar Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlarda çalışana ödenen tutarlar dikkate alındığında, MEB'de işe giren bekâr üniversite mezunu memur aşağı yukarı 1496 lira, MEB'de işe giren öğretmen (9/1) ise 1577 alıyor. Düzenleme yerinde olmakla birlikte ek ödemenin öğretmenlerden esirgenmesi yadırganacak bir durum.

ÜST YÖNETİME YILDA 6 İKRAMİYE GELDİ
Personel yönetiminde bir çift bir tek maaş alan bürokratlar kervanına MEB üst yönetimi de eklendi. MEB merkez teşkilatında çalışan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Bu personel ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında; haziran ve aralık aylarında ise teşvik ikramiyesi (üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere) olmak üzere 6 ikramiyeden yararlanabilecek.
MEB personelinin üst yönetimine, yılda 6 ikramiye ödemeyi öngören kadro karşılığı maaş sisteminin getirilmesi, diğer bakanlıkları da harekete geçirdi. Tüm bakanların üst yönetimi müsteşar, genel müdür gibi görevlerde olanlar bakanlarına baskı yapmaya başladılar. Başbakanlık bürokrasisi, teşkilat kanunlarına düzenleme getiren KHK taslağıyla dolmaya başladı. Mesela en son Çalışma Bakanlığı teşkilatını düzenleyecek KHK'ya da benzer hüküm ilave edildi ve Başbakanlığa gönderildi.
Düşünün MEB'de müsteşar yılda 6 ikramiye alırken Gençlik ve Spor Bakanlığındaki müsteşarın, Kültür ve Turizm Bakanlığındaki müsteşarın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki müsteşarın, Sağlık Bakanlığı'ndaki müsteşarın alamaması, aynı haklardan yararlanamaması Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine aykırı değil mi? MEB'de görev yapan çalışanlar 1224 liraya kadar ek ödemeden yararlanacakken, ek ödemeden yararlanmayan diğer kurumlardaki personelin mağduriyeti nasıl önlenecek? Bu arada MEB'de görev yapacak MEB uzmanları 3600 ek göstergeli oldular ve 2000 makam, 8000 görev tazminatına da hak kazandılar. Diğer kurumlarda görev yapan ve yıllardır bu alanda mücadele eden Bütçe Uzmanları, Kültür ve Turizm uzmanları gibi kariyer uzmanlar ise 2200 ek göstergede kaldılar.

KHK'DA YETKİSİZ DÜZENLEME
Hükümetin çıkardığı 6223 sayılı KHK çıkarma yetkisi veren Kanun'da, ayni ve mali haklar için düzenleme yapma yetkisi yok. Daha önce de bu konuya bu köşeden değinmiştim ama maalesef KHK'lar yetki verilmeyen yerler için de düzenleme içerecek şekilde çıkarılıyor ve Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanıyor.

***

Sağlıkta dönüşümden memnun olanlar kimler?

Sayın Ali Tezel, "Sağlıkta yeni sistem konusunda doktorların kafası karışık" isimli yazınız beni çok şaşırttı. Yönetici konumunda olup birilerine hoş görünmek isteyen ya da zorunda olanlar dışında bu sistemi onaylayan hekimlerin olma ihtimali bana mantıklı gelmediği için size açık isimle yazan meslektaşımın ismini internetten araştırdım. Dr. Mehtap Şen isimli meslektaşımız, Tekirdağ Sağlık İl Müdürü olan Dr. Mehtap Şen olabilir mi? Ben, hastane patronu olan hekimler dışında sağlıkta dönüşüme destek verecek hekimlerin, kendilerinden vaka raporu yapılacak kadar ender olduğunu düşünüyorum. Kısacası, doktorların kafası karışık değil. Bilimi ve mesleki bağımsızlığımızı öldüren, ülkeme geri dönme umudumu derinden sarsan sağlıkta dönüşüm projesi yozlaştırma projesidir. Saygılarımla, (İsmimin gizli kalmasını rica ediyorum)