Advertisement

Sosyal Güvenlik yazarı, konuyu bilmiyorsa cevap vermemeli. Yoksa hatalı cevapla dulları ve yetimleri aylıksız bırakabiliyor. Okuyucuların dikkat etmesi gerekiyor. 1 Ekim 2008 gününden önce ölenlerin yakınları borçlanmalarla 900 günü tamamlayıp aylık alabilirler

Ali Bey, bir gazetedeki sosyal güvenlik yazarına sorduk olumsuz cevap aldık. Bir de size sormak istedik. Babam, 1993 senesinde vefat etti. 1998'den önce ölenlerin 900 işgününü tamamlaması şartıyla eşlerine ölüm aylığı bağlandığını öğrendik. Ancak babamın 233 gün çalışmışlığı var. 600 gün de askerliğini borçlanma hakkımız mevcut. Annem 900 - 833 = 67 gün için borçlanarak veya bir yerde sigortalı çalışarak emekli olabilir mi? Adil

Adil Bey, 1996 yılında bu ülkede ilk defa Sosyal Güvenlik köşesi açtım ve o günden beridir değişik gazetelerde yazıyorum. Benden sonra hemen her gazetede sosyal güvenlik köşeleri başladı ama hepsi uzman değil. Size cevap veren kişinin cevabını da okudum gerçekten üzüldüm, zira yanlış cevap verip annenizi dul aylığından etmek üzereymiş. Sosyal Güvenlik mevzuatımıza göre;
"Hak sahiplerine ölüm sigortasından aylık bağlanmasında gerek sigortalıya gerekse hak sahiplerine ilişkin koşullar değerlendirilirken sigortalıların öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat esas alınacaktır.
2008/Ekim ayı başından önce ölen 4/1 -(a) ve 4/1 -(b) kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine mülga kanun hükümlerine göre; 2008/Ekim sonrası ölen sigortalıların hak sahiplerine ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanacaktır.
Bu itibarla, Kanunun 32. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (01.10.2000) sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
Kanunun 47. maddesinde belirtilen sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, olması şartları aranmaktadır.
01.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktır" denildiğinden babanız da 01.10.2008 gününden önce vefat etmiş olduğundan hem askerlik hem de Libya sürelerinden yeteri kadarını (67 gün) borçlanıp, annenize dul aylığı bağlatabilirsiniz. Varsa yetimlerine de yetim aylığı bağlatırsınız.

***

İstanbul'a Ramazan Yıldız geldi

İstanbul SGK İl Müdürü Mustafa Kuruca'nın Ankara'ya Başkan Yardımcısı olarak gitmesinden sonra boşalan koltuğuna bugün, Bursa İl Müdürü Ramazan Yıldız oturacak. Çanakkaleli olan Yıldız, hem müfettişlik yardımcılığı süresinde benim ve Kuruca'nın yardımcısı olarak meslekte yetişmiş hem de İstanbul'da müdürlüğü sırasında Kuruca'nın yardımcılığında yetişmişti. İstanbul'da da Bursa'da olduğu gibi başarılı olacağına inancım tam. Hayırlı olsun.