Advertisement

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesine göre, eski yeni fark etmez emekli belediye başkanları makam-görev tazminatı alabilirler. Hem de 1 Ekim 2008'den itibaren birikmiş farklarıyla birlikte

Ali Bey, 30 yılı aşkın sosyal içerikli derneklerde görev yaptım sizin yazılarınızla pek çok kişinin derdine derman oldum. Şimdi sorunuma sizin derman olmanızı istiyorum. 1999-2004 yılları arasında 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. 12 Aralık 1984 Bağ-Kur başlangıcımla askerlik de ödeyerek 25 yıl ile 10 Eylül 2008 günü Bağ-Kur'dan emekli oldum. 5510 sayılı Kanun'da "Belediye başkanları SSK'dan da olsa, Bağ-Kur'dan da olsa aynı maaşı alır" diyor. Bir eski belediye başkanı arkadaşım 1.600 lira alıyor ben 700 lira. Bağ-Kur'a müracaat ettim bana "60 yaşını bekle" diyor. Bazıları da dava etmemi öneriyor, siz ne diyorsunuz? Zafer Demirarslan-Bodrum Cezaevi

Sayın okurum, 5510 sayılı Kanun'un "5434 sayılı Kanun'a ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı geçici 4'üncü maddesine göre; "Bu kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, bu kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı kanunun bu kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68'inci maddesine göre makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenenler hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan; 5434 sayılı Kanun'un bu kanunla yürürlükten kaldırılan 39'uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren, bu kişilerden bu kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 5434 sayılı Kanun'un bu kanunla yürürlükten kaldırılan 39'uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren 5434 sayılı Kanun'un bu kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68'inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir...." denilmekte.

25 YIL İLE EMEKLİ OLMUŞSUNUZ
Yazınızda "Bağ-Kur'dan 25 tam yıl ile emekli oldum" demişsiniz bu bilgi doğru ise "SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye Ankara" adresine dilekçe gönderirseniz maaşınız 1.600 liraya çıkacağı gibi 1 Ekim 2008'den itibaren farklarınızı da gönderirler. Yine mevzuat gereğince 1 Ekim 2008'den önce belediye başkanı olarak görev yapmış olup, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananlardan, 25 yıl ile emekli olanlara hemen, 15 yıl ile emekli olanlara ise 61 yaşında bu tazminatlar ödenir. Ayrıca, 1 Ekim 2008'den önce seçim neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan ölenlerin yakınlarına da en az 5 yıl belediye başkanlığı yapmış olmaları veya bu kadar süre sosyal güvenlikleri olması şartıyla makam-görev tazminatı ödenir.

***

Özürlülerin emekli aylığı hesabında fark yok

■ İbrahim Karadağ- Kocaeli - 20 Ocak1977 doğum tarihiniz ve yüzde 95 oranlı vergi indirim belgesiyle, 20 Kasım 1995 işe girişinize ve 4600 gün sayınıza göre 20 Kasım 2010 gününden itibaren (3.600 gün sayısını aştığınızdan) dilediğiniz zaman emekli olursunuz. Özürlülerin emekli aylığı hesabıyla diğerlerinin farkı yok. Bu arada şu an çalıştığınız otelde fazla mesai yapıyorsanız işten ayrılıp emekli olduktan sonraki 5 yıl içinde dava edebilirsiniz. Fazla mesai yaptığınızı sizin kanıtlamanız gerekir.