Advertisement

Sosyal güvencesi olmayan ana-babaların 18 yaşından küçük çocuklarını SGK sorgusuz sualsiz muayene ediyor ama ana-babasına hem ceza hem de prim borcu kesiyordu. Torba Kanun, ceza ve primi affetti ama ödeyenlere SGK bugüne kadar parayı iade etmedi

Sayın Ali Tezel, 2009-2010 yılları arasında 3 yaşındaki çocuğuma ücretsiz diye genel sağlık sigortası başlattım. Yeni çocuğum dünyaya geldiğinde onu da genel sağlık sigortasına kaydettirmek için SGK'ya gittiğimde şef bana, "Bu iş paralı, aylık 180 lira, ama gelir testi yaptırırsan 30 liraya düşer" dedi. Ben de "Tamam, kaydet" dedim. Şef "Tamam da senin şu an ilk çocuğundan 10 aylık prim borcun ve GSS giriş bildirgesi vermediğinden cezan ve zamanında gelir testi yaptırmadığından da en zengin insan gibi 1830 lira borcun birikmiş" dedi. Ben bu borcu zor şartlarda ödedim. Son kalan 110 lira borcu ödemeye gittiğimde memur bana "Genelge çıkacak, borcu ödeme, ödediklerini de geri vereceğiz" dedi. Mayıs ayında genelge çıkmış ama Ankara bir türlü geri ödeme ekranını açmadığından ekim ayı geldi hâlâ paramı alamadım. Sizce ne yapayım, yasal yollara başvurayım mı?  Metin Karamanlı

Sayın okurum, bu konuyu bu köşeden defalarca yazdık, bir kez daha özet geçelim. 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu gereğince, 18 yaşından küçükler sorgusuz sualsiz SGK ile sözleşmeli tüm hastanelerde tedavi edilebilirler ama ana-babalarının keselerinden. İşte son cümleyi yetkililerden hiç duymazsınız. 18 yaşından küçük bir çocuk hastaneye gittiğinde, ana-babasının SGK üzerinden sosyal güvencesi varsa (çalışıyorsa veya emekliyse) sorun yok, ama ana-baba işsizse, köylüyse, o zaman çocuğun hastaneye gittiği günden itibaren bir ay içinde SGK'ya gidip GSS giriş bildirgesi düzenlemesi gerekiyordu. Bunu bir ay içinde yapmazsa bir asgari ücret (837 lira) tutarında ceza yiyeceği gibi bir de kişi başına gelirleri en zenginler gibi (1674 liradan çok gelirleri varmış gibi) aylık 180 lira GSS prim borcu başlatılıyordu. Son genel seçimden önce TBMM'den geçirilen 6111 Sayılı Torba Kanun ile işsiz güçsüz-sosyal güvenliksiz ana-babalara, sırf 18 yaşından küçük çocuklarını hastaneye götürdükleri için kesilen cezalar ve çıkarılan prim borçları bir defalığına silindi. Ödeyenlere de geri verileceği kanunda yazıyordu. Ancak ne hikmetse seçimden sonra bu unutuldu ve ödeyenlerin paraları hâlâ iade edilmedi.

1.1.2012'DE HERKES GSS PRİMİ ÖDEYECEK
01.01.2012'ye kadar sadece 18 yaşından küçük çocuklar hastaneye gitti diye yapılan bu acayip uygulama, bu tarihten sonra yaklaşık 7.5 milyonluk nüfus olan tüm işsizler, köylüler ve SGK'ya ayda 30 günden az bildirilen tüm SSK'lı çalışanlar için zorunlu olacak. Şimdiden hazırlık yapmazsanız yeni yıla cezalı ve GSS primli başlayacaksınız.

***

Memurda sosyal güvenlik ne zaman başlar?

Sayın Tezel, ben 19 Eylül 2008 tarihinde doktor olarak memuriyete başladım. Dört ay sonra askere gittim yedek subay olarak. Askerlik sonrasında önceki memuriyetime 9 ay kadar daha devam edip mecburi hizmetimi bitirince asaletimin tasdikini beklemeden -aday memurluğum kalkmadan-istifa ederek özele geçtim. Şimdi tekrar memuriyete geçersem Ekim 2008 önceki kanunlara mı tabi olacağım, yoksa Ekim 2008'den sonraki kanunlara mı? Yani, aday memurluğumun kalkmamış olmasının duruma bir etkisi olacak mı?  Dr. İbrahim ŞAHİN

19.09.2008 günü memur olarak işe başlamışsınız ama o tarihte geçerli olan Emekli Sandığı Kanunu gereğince 18 yaşından küçük olanlardan memur olarak atananların memuriyet aylıklarından emekli primi alınmadığı gibi ay içinde işe başlayan memurlardan da takip eden aybaşından itibaren emeklilik primi alınmaktaydı. Bu sebeple siz 19 Eylül 2008 günü memur olarak işe başlamışsınız ama sizden ilk emeklilik keseneği (primi) takip eden ay başı olan 15.10.2008 gününden itibaren alınmaya başlandı. Olayın aday veya asil memuriyetle alakası yok, o konu 657 Sayılı Kanun'un konusu. Bu durumda sizden hiç 5434 Sayılı Kanun'a göre prim alınmamış olup 5510 Sayılı Kanun'a göre alınmıştır. Bu sonuca göre de eski yasadan yararlanamazsınız.