Advertisement

Sağlık Bakanımız, halen mevzuatımıza göre çalışması yasak olan yabancı uyruklu doktor ve hemşirelerin Türkiye'de çalıştırılabilmesi için yasal değişiklikler yapılacağını ifade etti ama bunun ne kadar gerçekliği var, inceleyelim

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi ile 11.06.1932 tarihli ve 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 2007 sayılı yasada yer alan mesleklerin yabancılar tarafından icra edilebilmesi mümkün hale gelmiş olmakla birlikte bazı özel yasalarda bu yasaklar aynen durmaktadır.
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca; doktorluk, hemşirelik, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca; eczacılık yabancılara yasaktır. Bu meslekleri Türkiye'de yapan yabancı uyruklular hakkında "4817 sayılı yasaya muhalefet" suçu atfedilerek kamu davası açılmaktadır.

DOKTORLAR VE HEMŞİRELER İÇİN YASAK KALDIRILIR M?
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'daki "Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesi'nden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır" ibaresinin değiştirilmesi gerekmektedir. Maddede sadece Türklükten bahsedilmiyor, benzer şekilde Türk tıp fakültelerinden mezun olmak şartı da getiriliyor. Bu şartın da kaldırılması veya denklik konusunda düzenleme yapılması gerekmektedir.
Bu konu ise daha başka bir konu, Türk hekimlerin çalışmak istemediği çalışma şartı ve ücretleriyle yabancılar neden gelsin? İşte bu sorunun cevabının da yetkililer tarafından verilmesi şart. Bana sorarsanız gelmez mesela.
İngiltere'de bir hemşire ayda 2700 Euro, AB ortalamasında ise 2000 Euro ücret alıyor Türkiye'de ise bir hemşire 1600 lira normal ücret ve buna ilaveten de 600 lira kadar döner sermaye-ek ödeme alabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise eşitlerine göre en yüksek ücreti hemşireler ve hastabakıcılar alıyor ki ortalama 10 bin doları buluyor aldıkları maaş. Ancak, Doğu Bloku ülkelerinde çalışanlar arasında en düşük ücreti hemşireler ve sağlık memurları alıyorlar. Ücretleri de aylık yaklaşık 40-80 dolar kadar. Öyleyse sadece Doğu Bloku'ndan, Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu ülkelerinden gelen hemşireler olabilir. Onlar da hemşire olarak Türkiye'yi mi yoksa Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri'ni mi tercih eder, siz karar verin.
Doktor ücretlerine gelince, mesela ABD'de aylık hekim ücreti 20 bin dolar ile 2 milyon dolar arasında değişebiliyor. Bu arada ABD'de asgari ücret 1000 dolar civarında. Avrupa'da ise ortalama hekimler arasında en az 10 bin Euro ile 1 milyon Euro ücret farklılığı var. Burada da Doğu Bloku ülkelerinde alınan doktor maaşlarının en düşük seviyede olduğunu (200 dolar ile 600 dolar arasında) söyleyebiliriz, ama bu rakam kendi ülkesindeki yaşam kalitesini tutturmasına yetiyor. Mesela Küba'da bir hekimin aldığı aylık 25 ile 50 dolar arasında, ama unutmayalım beş gider kalemi (sağlık, eğitim, barınma, giyecek ve yiyecek) bedava.

***

Gerçek doktor, dil ve denklik sorunu
Gerek hekim, gerek hemşire ülkemize gelirse dil problemi nasıl aşılacak, "Şuram ağrıyor" dediğimizde bizi nasıl anlayacak ve biz onu nasıl anlayacağız? Gelen yabancının mezun olduğu okulun gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ki lise mezunu olup yıllarca devlet
hastanesinde doktorluk yapan ve ücret alanların bile gerçek doktor olup olmadığını nasıl anlayacağız?
Hadi gerçekten tıp fakültesi mezunu olduğunu anladık, mezun olduğu tıp fakültesinin denklik sorununu ne yapacağız. Her tıp fakültesi mezununa gel mi diyeceğiz?

***

Çözüm ücret-yaşam kalitesinde
Daha önce bu köşeden yazdığım gibi, doktorlar ve sağlık meslek mensupları diyorlar ki: "Liselerden en iyi dereceyle mezun olduk, en üst sıralardan üniversiteye girdik, 6-7 yıl çok zorlu tıp eğitimden geçtik. Yetmedi gece gündüz TUS çalıştık, üstüne 4-5 yıl uzmanlık eğitimi aldık. Yaş geldi 35'e ve uzman olarak işe başladık. 3-4 bin lira maaşımız var. Performansı tavana çıkarsak bile 6-7 bin liraya ulaşamayız ve bu performansla 2-3 yıl çalışsak ölürüz. 35 yaşında uzmanım, evim yok, orta düzey bir arabam var. Çocuğuma iyi bir eğitim verebilmek için maddiyata ihtiyacım var, gelecekten korkuyorum."
İşte bu durumda hekimlere hak vermemek elde değil. TAM GÜNE evet ama hekimlere de hak ettikleri rakamları vermemiz mutlaka şart.