Advertisement

Türkiye ekonomisinin hem istihdam yaratma gücü bir düşüş eğiliminde hem de işgücüne katılım düşmeye başladı. Bu iki değişken birbirleriyle de ilintili. Ekonominin istihdam yaratma gücü düştükçe daha önce kendini işgücü piyasasında görüp iş arayanlar iş aramaktan vazgeçiyorlar. Böylece işgücüne katılım düşmüş oluyor.
Ekim döneminde (eylül-ekim-kasım ayları ortalaması) bir önceki yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 202 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 9.4'ten yüzde 9.7'ye yükseldi. Geçen yılın son üç ayında ekonomik faaliyetlerdeki büyümenin oldukça yavaşladığı izlenimi var. Bu dönemde işsizliğin daha da artmasını önleyen en önemli etken, inşaat sektöründeki istihdam artışı.

İSTİHDAM YARATMA VE İŞGÜCÜNE KATILIM
2011 yılının başından alırsak, kentlerde marjinal işgücüne katılım eğilimi 2012 yılının ortasında hem erkeklerde hem de kadınlarda en düşük düzeye gerilemişti. 12 aylık dönemde işgücündeki nüfus artışının çalışabilir nüfustaki artışa oranı 2012 yılının ağustos döneminde erkeklerde 0.64'e, kadınlarda 0.82'ye kadar gerilemişti. O tarihten sonra işgücüne katılım eğilimi sürekli bir artış içindeydi. Geçen yılın eylül döneminde marjinal işgücüne katılım eğilimi erkeklerde 1.4, kadınlarda 2'ye çıkarak en yüksek düzeye ulaşmıştı. Grafikten de görüldüğü gibi, ekim döneminde marjinal işgücüne katılım eğilimi düşüşe geçti.
Benzer bir düşüş, marjinal istihdam eğiliminde de gözleniyor. Son 12 ayda istihdam edilen nüfustaki artışın çalışabilir nüfustaki artışa oranında kentlerdeki erkek nüfusta ağustos ayından bu yana bir düşüş eğilimi zaten gözleniyordu. Ağustos döneminde 1.28 olan oran, ekim ayında 1.17'ye geriledi. Buna karşılık kentlerdeki kadın nüfusun marjinal istihdam eğilimi 2012 yılının sonbahar aylarından beri bir artış eğilimindeydi. Oran 1.05'ten eylül döneminde 1.5'e kadar çıkmıştı. Ekim döneminde kentlerdeki kadın nüfusta marjinal istihdam eğilimi 1.44'e geriledi.

GENÇ NÜFUS
Ekonominin istihdam yaratma gücü düşerken işgücüne katılım eğiliminin de aynı paralelde düşüşe geçmesi işsizlik oranının daha da hızlı artmasını önlüyor. 12 ay öncesine göre işsizlik oranı yükseldi, ama eylül dönemine göre ekim döneminde işsizlik oranı yüzde 9.9'dan yüzde 9.7'ye geriledi. Bu dönemde genç nüfustaki işsizlik yüzde 19.7'den yüzde 19.3'e geriledi. Özellikle genç nüfusun işgücüne katılımı son iki dönemdir hızla düşüyor. İstihdam edilen gençlerin sayısı da düşüyor. 2012 yılından 2013 yılına, ekim dönemi itibarıyla istihdam edilen gençlerin sayısında bir değişme yok. Genç nüfustaki işgücüne yönelik eğilimler çok parlak değil.
Ekim dönemi işgücü verileri hem istihdam yaratılmasında hem de işgücüne katılımda bir dönüşe (kırılmaya) işaret ediyor. Düşük ekonomik büyüme eskisi kadar istihdam dostu değil. Önümüzdeki
dönemde de bu eğilim devam ettiği takdirde, işsizlik oranında hızlı artışların yaşanması şaşırtıcı olmaz.