Advertisement

Yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 artan imalat sanayii üretimi, yılın ikinci üç ayının ilk iki ayında (nisan ve mayıs) geçen yılın aynı aylarına göre ortalama yüzde 2.2 arttı. İmalat sanayii üretim artışında belirli bir gerileme söz konusu. Benzer bir yargıya ulaşmak, ithalat verilerinden de mümkündü. Geçen yılın sonunda ve bu yılın başlarında derinleşen döviz kuru çalkantılarının faturası daha yeni çıkıyor. Pahalı dövizle Türkiye ekonomisi, üretimini artırmakta zorlanıyor. Grafikte, imalat sanayii üretim endeksinin üç aylık hareketli ortalamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde değişimleri gösteriliyor.
Grafikten de görüldüğü gibi, üç aylık hareketli ortalamalar bazında imalat sanayii üretimi artışı bu yılın ilk ayında tepe noktasına (yüzde 6.7) ulaştıktan sonra kararlı bir iniş içinde. Mayıs ayı itibarıyla üç aylık ortalama imalat sanayii üretim artışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9’a gerilemiş durumda.

PAHALI DÖVİZİN FATURASI
Yılın ilk üç ayına göre nisan ve mayıs aylarında ortalama imalat sanayii üretimindeki artış, tüm alt kalemlerde dikkat çekici boyutta yavaşlamış görünüyor. Ara malları üretimi ilk üç ayda yüzde 6.4 artarken, nisan-mayıs döneminde yüzde 3.6 arttı. Dayanıklı tüketim malları üretimi ilk üç ayda yüzde 3.9 artmıştı, nisan-mayıs döneminde yüzde 0.5 azaldı.
Dayanıksız tüketim malları imalatı ilk üç ayda yüzde 5.1 artmışken, nisan-mayıs dönemindeki artış yüzde 1.9’da kaldı. Yatırım malları imalatı da ilk üç ayda yüzde 4 artarken, nisan-mayıs döneminde yüzde 2.9 arttı. Toplam imalat sanayii üretimine bakarsak, ilk üç aya göre, nisan-mayıs döneminde üretim artışı yarı yarıyadan fazla yavaşlamış görünüyor.
İkinci üç aylık döneme ait ekonomik büyüme göstergeleri çok parlak görünmüyor. İmalat sanayii üretiminde olduğu gibi, milli gelir büyümesi de yılın ilk üç ayında tepe noktasına ulaşıp şimdi iniş eğilimindeymiş gibi bir izlenim söz konusu. Bu eğilimin ihracat üzerinde de olumsuz etkisi söz konusu olabilir. Döviz kurundaki çalkantıların ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkileri son aylarda daha açık görünüyor.