Advertisement

Geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayi üretim endeksi yüzde 18.8 artmış. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin aralık ayında bir önceki aya göre artışı ise yüzde 5.7 olmuş.
İmalat sanayi üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Grafikten de görüldüğü gibi, takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış imalat sanayi üretimi endeksi bundan önce 2008 yılının mart ayında 121.5 (2005=100) değerini almıştı. Endeksin değeri geçen yılın aralık ayında 127.3 oldu.

BÜYÜMEYE SELAM
Tek bir aya ait verilere odaklanmak yerine, üç aylık dönemler itibarıyla ortalama üretim gelişmelerini irdelemek daha anlamlı oluyor. Geçen yılın son üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, imalat sanayi üretim endeksindeki artış yüzde 13.5 olmuş. Takvim ve mevsimsellikten arındırıldığında, geçen yılın son üç ayındaki üretim artışı bir önceki üç aya göre yüzde 7.2 olarak gerçekleşmiş.
Sanayi üretimine yönelik tüm veriler ekonominin yılın son üç ayında küçümsenmeyecek ölçüde hızlandığına işaret ediyor. Tarım kesimi olumsuz bir sürpriz yapmadığı takdirde, milli gelir büyümesinin yılın son üç ayında bir önceki üç aya göre daha fazla olması beklenmeli. Bu beklenti gerçekleşmişse, milli gelirin 2010 yılındaki ortalama büyümesi yüzde 8’i geçebilir.
İmalat sanayi üretimi endeksindeki gelişmelerle ithalat verileri büyük benzerlikler gösteriyor. Ara mallar üretimi yılın son üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 15.7 artmış. Bir önceki üç aya göre bir hızlanma söz konusu. Aynı şekilde, ara malları ithalatı da aynı bazda yılın son üç ayında bir önceki üç aya göre hızlanarak yüzde 32.2 gibi bir artış göstermiş. Bu veriler bu yılın başlarında da göreli olarak hızlı üretim artışlarının devam edeceğini gösteriyor.
Yatırım malları üretimi ve ithalatında da benzer bir eğilim söz konusu. Yatırım malları üretimi yılın son üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 civarında bir artış göstermiş. Bir önceki üç aya göre de küçümsenmeyecek bir hızlanma söz konusu. Yatırım malları ithalatındaki aynı dönemdeki artış yüzde 60 civarında olmuş. Bir önceki üç aydaki yatırım mallarındaki artışın yüzde 23 civarında olduğu göz önüne alınırsa, yatırım malları faaliyetindeki son üç aydaki hızlanmanın boyutu daha iyi anlaşılabilir.

AÇIKLARA DEVAM
İmalat sanayi üretimi artışında yukarı yönde bir ivme söz konusu. Milli gelir tahminlerinde kullanılan yöntem gereği, aynı boyutta olmasa da, benzer bir ivmeyi hizmetler sektöründe de görebileceğiz. Milli gelir büyümesindeki bu ivmeyi son alınan parasal önlemler ne derece tersine çevirebilir?
Yurtdışı borçlanma olanakları radikal bir biçimde değişmediği takdirde, ekonomik büyüme 2010 yılına göre düşse de, 2011 yılında hatırı sayılır bir büyümenin gerçekleşmesi olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla, cari işlemler açığının artmaya devam etmesi de çok doğal bir sonuç.