Advertisement

Yılın ilk üç ayında imalat sanayii üretimi geçen yılın aynı dönemine göre ortalama 14.9 arttı. Geçen yılın son üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sanayii üretimindeki artış yüzde 13.4 olmuştu. Yılın ilk üç ayında imalat sanayii üretimi hızlanmış görünüyor.
Sanayi üretiminin alt kalemlerinde de üretim artışları hatırı sayılır boyutlarda. Örneğin, enerji üretimi yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.4 artmış. Üç aylık ortalama olarak 2005 baz yılı endeksinin başından bu yana en yüksek artış olmuş. Yatırım malları üretiminde aynı bazdaki artış yüzde 29.6 olmuş. Ara malları üretimindeki artış ise yüzde 14.6 olarak gerçekleşmiş.

BİR ÖNCEKİ ÜÇ AYIN AYNISI
Yatırım malları üretimindeki artış aylar itibariyle istikrarlı bir seyir izliyor. Buna karşılık, ara malları üretimindeki artışta bu yılın başından başlayarak aylık bazda bir düşme söz konusu. İthalat verileri ise petrol hariç ara malları ithalatının bu yıl hızlanarak arttığını gösteriyor. Özellikle son aylarda yurtiçinde üretilen ara mallardan ithal ara mallara doğru bir kayış olduğu gözleniyor.
Dayanıklı tüketim malları imalatı yılın ilk üç ayında yüzde 14.3 artarken, dayanıksız tüketim malları üretimi bu dönemde yalnızca yüzde 5.5 arttı. Geçen yılın özellikle son üç ayında gözlenen "yatırım talebinin hızla artması, buna karşılık tüketim talebinin daha sınırlı artması" olgusu bu yılın ilk üç ayında da devam etmiş görünüyor.

YÜZDE 10 BÜYÜME
Sanayi üretim verilerini yıllık ortalamalar bazında incelediğimizde, imalat sanayii üretimindeki artışın bu yılın ocak ayında yüzde 14.8 ile en yüksek noktaya ulaştığını, daha sonra yavaş da olsa bir düşüşe geçtiğini izliyoruz. Mart ayı itibariyle, on iki aylık ortalama imalat sanayii üretimi artışı yüzde 13.4 oldu. Grafikten de görüldüğü gibi, enerji üretimindeki yıllık ortalama artış hız kesmeden artmaya devam ediyor. Mart ayında son on iki aylık ortalama enerji üretimindeki artış yüzde 8.8 oldu.
Bu veriler ışığında bu yılın ilk üç ayındaki milli gelir büyümesinin yüzde 10 civarında olması hiç şaşırtıcı olmayacak. Bir önceki üç aydaki gibi, ağırlıklı olarak yatırım harcamaları yoluyla artan iç talep yılın ilk üç ayında ekonomik büyümenin itici gücü oldu. Tarım kesiminin performansını henüz bilmiyoruz. Tarım kesiminin büyümeye katkısının artması (azalması) ölçüsünde milli gelir büyümesi daha fazla (az) olabilir.
Ara mallarda yurtiçi üretimden ithalata bir kayış dahi yaşansa, ithalat verileri de ekonominin yüzde 10 civarında büyüdüğünü destekliyor. Bundan sonra büyüme belli bir hız kaybetse de, büyümedeki yavaşlama daha çok baz etkisinden kaynaklanacak gibi görünüyor. Böyle bir ortamda dış açıklar da doğal olarak artmaya devam edecek.