Advertisement

Geçenlerde bir toplantıda Harvard Üniversitesi profesörlerinden Richard Cooper ile yan yana oturuyorduk. Efsanevi ekonomi hocalarından biridir. Hala ekonomi ilmine ne katkı yapacağım diye uğraşıp, didinir.
Toplantıda Brezilya tartışılıyordu. Bu konuda uzman olan Prof. Ernani Hickmann bir sunuş yaptı. Brezilya'da yatırımların milli gelire oranının yüzde 19'larda bulunduğunu ve fakat yurt içi tasarruf oranlarının bundan daha düşük seyrettiğini belirterek, ileriye dönük tasarruf oranına ilişkin sağlıklı öngörülerinin yapılamamasından yakındı.
Prof. Hickmann'a "bu durumda tasarrufları nasıl arttırırsınız" diye bir soru yönelttim. Yanıtı kamu tasarruflarını arttırmasının Brezilya için en iyi çözüm olduğunu şeklindeydi.
Döndüm, Prof. Riccard Cooper'a fikrini sordum.
Yaklaşımı ilginçti. 1930'lardaki anlayışa göre hesaplanan milli gelir verilerinde bazı aksaklıkların bulunduğunu söyledi.
"Örneğin" dedi "eğitim ve ARGE alanlarında kullanılan paralar harcama şeklinde milli gelir hesaplarına geçiyor. Oysa bunlar insana ve teknolojiye yapılan yatırımlardır. Böyle bir hesaplama değişikliği yapıldığında ABD'nin iç tasarruf oranı yüksek çıkıyor."