Advertisement

Piyasa profesyonellerinin 2012 yılının 2. çeyreği için yüzde 3.1; bizim de minimum 3.3 düzeyinde beklediğimiz GSYH büyüme oranı, beklentilerin altında, yüzde 2.9 geldi. Tahminimizdeki sapmanın ana noktası, son 5-6 çeyrektir, sanayi üretimi ile GSYH performansı arasında korelasyonun ciddi anlamda dalgalanması. 2012 yılının 1. çeyreği dahil, son beş çeyrektir ortalama 0.98'e kadar çıkmış olan sanayi üretimi ile GSYH büyümesi arasındaki korelasyon, bir anda 2. çeyrekte 0.84'e geriledi. Oysa, son dokuz çeyrektir korelasyon ortalama 0.86 düzeyindeydi.
Tahminlerimizin tutmamasının önemli gerekçelerinden birisi, hizmetler sektöründeki katma değer üretiminin nasıl seyrettiğine dair bir öncü göstergemiz olmaması. 2011 yılının 2. ve 3. çeyreğinde ve 2012 yılının 1. çeyreğinde hizmetler sektörünün katma değer üretme performansı beklenenin üzerinde olunca, çeyrek dönemlik GSYH büyüme hızı oranı, çeyrek dönemlik sanayi üretim artış oranının üzerinde gerçekleşti. Bu Cumhuriyet tarihinde pek gözlemlemediğimiz bir durum. Yani, Türk ekonomisinde hizmetler sektörünün ağırlığı giderek kendisini hissettiriyor.

'YUMUŞAK İNİŞ' HİZMETLER SEKTÖRÜNÜ 2. ÇEYREKTE VURDU
Dün açıklanan verilerin ışığında, 2010 yılı Aralık ayında başlayıp, 2011 yılı Haziran ayında ek tedbirlerle sertleştirilen "yumuşak iniş" süreci, beklendiği gibi, tam olarak etkisini 6 ile 9 ay arasında, 2012 yılının 2. çeyreğinde gösterdi. İnşaat sektörünün ilk 6 ayda katma değer artışı sadece yüzde 1.5'te kaldı. Toptan ve perakende ticaretteki katma değer artışı ise yüzde 0.9'luk reel artışı ancak görebildi. Ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörlerindeki katma değer üretiminde de gözle görülür katma değer üretimi ivme kaybı var.
Hane halkının tüketimi 2012 yılının ilk 6 ayında yüzde 0.2 daraldı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise, tersine, reel olarak ilk 6 ayda yüzde 4.9 artmış durumda. Yılın ikinci çeyreğinde kamu yatırım harcamalarında yüzde 2 reel artış ve ilk 6 ayda sadece yüzde 1.5'lik daralma gözlenirken, özel sektör yatırım harcamaları 2. çeyrekte reel olarak yüzde 7.9 daraldı ve ilk 6 ayda reel daralma yüzde 3.5'i buldu, inşaat sektöründe yüzde 7 reel artış gerçekleşmeden, özel kesimin yatırım harcamaları en az reel olarak yüzde 6 ile 8 arasında artmadan yüzde 4 büyüme bu yıl için zor. 3. çeyrekte de özel sektör yatırımlarını hızlandırmaz ise, bu sene yüzde 3 büyüme bile zora girebilir. Bu durumda, 2013 yılında da yüzde 3 civarından daha iyi bir büyüme beklemeyelim.