Advertisement

İç ve dış konjonktürdeki daralmaya bağlı olarak yavaşlayan ekonominin vergi gelirlerini vurması ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2012 bütçe hedeflerinin şimdiden şaşacağı sinyalini verdiği gün Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak ile yayındayız. Vergi önlemi öngörmeyen Maliye'nin, açığı dizginlemek için harcama kontrolü dahil kapsamlı çalışma yapıyor haberi, anladığım kadarıyla müteahhitleri düşündürür olmuş. Sazak, bütçe disiplini önemli ama ek ödeneklerimize dokunmayın diyor.
"Uzun vadeli ekonomik istikrar açısından bütçe dengelerinin önemine kesinlikle katılıyoruz. Ancak biz, müteahhitlik sektörünü aynı zamanda bir sosyal kriz kalkanı olarak gördüğümüz için özellikle istihdam açısından da son derece önemli bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Başlatılmış yatırımların kesinlikle yavaşlatılmamasını arzu ediyoruz. Aksi takdirde hem firmalarımızın sıkıntıya girmesine hem de işsizliğe negatif etkisi olacağını düşünüyoruz."
Sazak'tan duyduğuma göre başlatılmış olan projelerin bir kısmında henüz ödenek yetersizliği ve ek ödenek ihtiyaçları varmış. Sazak, Ulaştırma Bakanlığı'nın konuyu çok yakından takip ettiğini ve bayram öncesinde iki kalemde ek ödenek aktardığını söylese de hâlâ mevcut müteahhit alacaklarının ancak yüzde altmışına tekabül edebilmiş. Dolayısıyla müteahhitler çalışmalarına hız vermek için bu yıl içerisinde kalan yüzde 40 alacağın ek bir ödenekle sağlanmasını ümit ediyormuş. Sazak başlatılan projelerin devamı için ekonomi kurmaylarının ek ödenek konusunda olumlu karar vermelerini umduklarının altını çizse de, yerel seçimlerin öne alınması, müteahhitlerin ek ödenekler konusunda iyimser olmalarını sağlıyor.

SEKTÖRDE BÜYÜME 6 AYDA BAŞA BAŞ
Genelde gayri safi milli hasıla yükselirken müteahhitlik sektörü biraz daha fazla yükseliyor, büyüme gerçekleştiriyor. Krizlerde ise daha hızlı küçülüyor. Sazak'tan duyduğuma göre bu yıl genel ekonomik büyümeyle başa baş bir görüntü veriyormuş. Sazak'a göre, sektör Libya ve Arap Baharı'nın yarattığı negatif etkiyi alternatif pazarlar ve yurtiçi altyapı projeleriyle aşmış. Sazak, "Yurtdışında ilk altı ayda firmalarımız yaklaşık 6.5 milyar dolar civarında yeni iş almış durumda. Geçtiğimiz yıl yeni iş alma miktarını 19 küsur milyar dolarla tamamlamıştık. Bu yıl 18-19 milyar dolar civarında olmasını bekliyorum" diyor.

ALTYAPI FONU KURULSUN!
Önümüzdeki dönemde yap-işlet-devret projelerinin yoğunluğuna dikkat çeken Sazak'a göre, müteahhitler yurtdışı kredilerden ziyade yerli bankaları kullanmak istiyorlar. "2023 planları çerçevesi içerisinde Türkiye'nin otoyolları, üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, enerji yatırımları gibi çok büyük altyapı projeleri var, finansman bulmak zorlaştı mı?" diye soruyorum. Sazak, "Piyasada oldukça yoğun bir miktarda Türk projesi var. Tabii ki küresel krizin getirmiş olduğu, Avrupa'nın içinde bulunmuş olduğu sıkıntıların negatif etkisini görüyoruz. Türk bankalarımız daha fazla bu tip projelere ilgi gösteriyorlar, bu da memnuniyet verici" diyor. Ancak Türk bankalarında uzun vadeli krediyi verebilmesi açısından ellerini rahatlatacak bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyormuş. Sazak'ın bu konuda bir de önerisi var:
"Finansmanın biraz daha zamana yayılmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bankaların uzun vadeli kredi verebilmesi için ellerini rahatlatacak bazı formüllerin bulunması gerekiyor. En önemlisi altyapı yatırım fonunun kurulmasını öneriyoruz."