Advertisement
HABERLER ABONE OL

Karma ya da uzaktan çalışma uzayınca, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ), çalışanların sağlığını korumak için bazı önlemlerin uygulamaya konulması için çağrı yaptı.

Uzaktan çalışma esnasında çalışanların sağlığını korumak için kritik değişiklikler gerektiğine dikkat çeken ILO ve DSÖ’nün yeni analizleri, güvenli ve üretken uzaktan çalışma ve karma çalışma biçimleri için çeşitli tavsiyeler sunuyor.

BM’nin iki kuruluşu tarafından yayınlanan Sağlıklı ve Güvenli Uzaktan Çalışma başlıklı yeni teknik bilgi notu, uzaktan çalışmanın sağlık bakımından yararlarını ve risklerini, ayrıca COVID-19 küresel salgını ve çalışma yaşamının dijital dönüşümü nedeniyle ortaya çıkan farklı uzaktan çalışma düzenlemeleri ve biçimlerine doğru gidişe uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Yeterli dinlenme günü sağlanmalı

ILO Yönetişim ve Üçlü Yapı Direktörü Vera Paquete-Perdigão, işverenlerin uygulamaya koyması gereken önlemler arasında şunları sıraladı: İşteki görevleri yapabilmeleri için çalışanlara yeterli ekipman sağlamak; uzaktan çalışmanın psiko-sosyal ve akıl sağlığı etkilerini azaltmak amacıyla gerekli bilgiler, rehberlik ve eğitim sağlamak; etkili risk yönetimi, uzaktan liderlik ve işyeri sağlık desteği konularında yöneticileri eğitmek; çalışanlara “bağlantıyı kesme hakkı”nı tanımak ve yeterince dinlenme günü vermek. Rapora göre, iş sağlığı birimlerinin de, dijital tele-sağlık teknolojilerini kullanarak uzaktan çalışanlara ergonomi, akıl sağlığı ve psiko-sosyal destek verebilecek duruma getirilmesi gerekiyor.

Yalıtılmışlık ve tükenmeye dikkat

Uzaktan çalışmanın yalıtılmışlık, tükenme, depresyon, aile içi şiddet, kas-iskelet ve diğer yaralanmalar, göz yorgunluğu, sigara ve alkol tüketiminde artış, daha uzun süreli oturma ve ekran karşısında kalma, sağlıksız biçimde kilo alma gibi olumsuz sonuçlara yol açabildiğine dikkat çeken DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Direktörü Dr. Maria Neira, “Küresel salgının başlamasından bu yana geçen iki yılda açıkça gördük ki, uzaktan çalışma sağlık açısından önemli yararlar sağlayabiliyor ancak öte yandan ağır etkileri de olabiliyor. Sarkacın ne yöne gideceği tamamıyla hükümet, işveren ve çalışanların işbirliği yapıp yapmamasına ve de hem çalışanlara hem de işe yararı olan politika ve uygulamaları yürürlüğe koyacak çevik ve yenilikçi iş sağlığı hizmetlerinin var olup olmamasına bağlı” dedi.