Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

İngiltere ekonomisi, kitlesel aşılama programı ve koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle Şubat ayında toparlanma kaydetti.

İngiltere’deki aylık gayri safi yurtiçi hasıla, Ocak ayında yüzde 2,2 daraldıktan sonra Şubat ayında yüzde 0,4 artış gösterdi. Ekonomideki tüm sektörlerin üretimlerinde artış görülürken, ülke ekonomisi pandemi öncesi seviyeye göre hala yüzde 7,8 daha küçük.

İngiltere’nin üçüncü ulusal karantinasını sonlandırmasıyla tüketiciler ve iş dünyası hızlı bir toparlanma konusunda daha ümitli. Ekonomik görünüm ise salgın zamanında 206 milyar dolara ulaşan hanehalkı tasarruflarının ne kadarının harcanacağına bağlı.

Bir diğer hükümet raporuna göre, Brexit sonrası İngiltere’nin Avrupa Birliği ile olan ticareti, araba ve ilaç ihracatıyla Şubat ayında iyileşme gösterdi. İngiltere’nin Avrupa Birliğine ihracatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 47 artarken, Avrupa Birliği’nden ithalat ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

Hizmet sektörü Şubat döneminde yüzde 0,2 artarken, imalat üretimi yüzde 1,3 yükseliş kaydetti.