Advertisement
HABERLER ABONE OL

İşletmelere yönelik yeniden değerleme uygulamasına ilişkin esaslar açıklandı.

Enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşmadığı dönemler için işletmelere iktisadi kıymetlerini yeniden değerleme imkanı getirilirken, bu uygulamaya ilişkin esaslar saptandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Usul Kanunu'nda bu yıl başında yapılan düzenlemeye göre, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, işletmelerin aktiflerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri maddi hak gibi amortismana tabi iktisadi kıymetler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden değerlenebiliyor.​​​​​​​

Uygulamadan tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Yine aynı mükellef grubu, ilk kez yapılacak yeniden değerleme öncesinde sadece bir kez olmak üzere, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve arsalar dahil) ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecek.

Mali tablolar güncel koşullara uygun hazırlanabilecek

Tebliğiyle de yeniden değerleme uygulamasının esasları belirlendi. Buna göre, ihtiyari olan yeniden değerleme uygulamasından dileyen mükellefler yararlanacak.

Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer artışı bilançonun pasif bölümünde ayrı bir fon hesabında gösterilecek. Bahse konu iktisadi kıymetler için yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylece mükellefler mali tabloları ve beyannameleri güncel koşullara daha uygun olarak hazırlayabilecek.

Yüzde 2 vergi ödenecek

Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32'nci maddesi kapsamında hesaplanan değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek. Ödeme taksitle yapılabilecek.

​​​​​​​Sürekli yeniden değerlemede oluşan değer artışları için yüzde 2 vergi ödenmeyecek ancak yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi olacak.