Advertisement

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "(TBMM'ye sevk edilen Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 47'nci maddesi) Borsa yönetimimiz çeşitli platformlarda, bu maddenin son yasal düzenlemede olduğu gibi, Kurumsal Yönetim İlkelerine daha uygun bir şekilde düzenlenmesi konusundaki ihtiyacını ve talebini dile getirmekteydi. Bu ihtiyaç ve talebin karşılanması Borsamız Yönetimi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.

Açıklamada, TBMM'ye sevk edilen Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 47'nci maddesiyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138'nci maddesinde yer alan, "Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının planlandığı belirtildi.

Tasarıya göre, yerine hiçbir düzenleme konulmayan ibarenin, iki yıl önce çıkarılan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 138'inci maddesinde, Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin kuruluşunu düzenleyen maddenin de yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6362 sayılı SPK yasasının Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanına verdiği bu yetki, temel olarak eski İMKB Başkanları ve Altın Borsası başkanlarına tanınan yetkinin bir benzeriydi. Söz konusu hüküm, Borsa İstanbul'un kuruluşunun ve borsaların tek çatı altında toplanma süreçlerinin hızlı ve etkin ilerlemesini sağlamak, sonra da ilgili şartlar gerçekleştiğinde kurumsal yönetim ilkelerine daha uygun bir düzenleme yapılmak üzere geçici olarak konulmuştu.

Diğer taraftan rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren ve İstanbul'un bir uluslararası finans merkezi olması için faaliyetlerini sürdüren Borsa İstanbul, her zaman titizlikle üzerinde durduğu kurumsal yönetim ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda, değişikliğe konu olan ilgili maddenin uluslararası en iyi uygulamalara uyumlu hale getirilmesi yönünde bir düzenleme gerçekleştirilmesi için gerekli mercilere başvurularını bizzat yapmıştır. Bu anlamda tasarı ile gerçekleşmesi beklenen değişiklik, Borsa İstanbul Yönetiminin talep ettiği ve olması gerektiğini düşündüğü değişikliktir."

Açıklamada, teknolojik altyapı, piyasa işleticiliği, ürün ve hizmet yelpazesi, insan kaynakları ve diğer ilgili alanlarda kurumsal dönüşümünü başarıyla sürdüren ve bu hususlarda her geçen gün önemli adımlar atan Borsa İstanbul yönetiminin, pay sahipleri, çalışanları ve diğer paydaşlarla ilişkilerini düzenleyen temel yönetişim politikasını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurduğu ifade edildi.

Halihazırda Borsalarında hızla devam eden stratejik ortaklık ve halka arz süreçlerinde bu ibarenin kurumsal yönetim ilkelerini kuvvetlendirecek şekilde yeniden ele alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, "Borsa yönetimimiz çeşitli platformlarda, bu maddenin son yasal düzenlemede olduğu gibi Kurumsal Yönetim İlkelerine daha uygun bir şekilde düzenlenmesi konusundaki ihtiyacını ve talebini dile getirmekteydi. Bu ihtiyaç ve talebin karşılanması Borsamız yönetimi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.