Advertisement
HABERLER ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında "Yaratıcı Endüstriler" ve "Ar-Ge" başlıklarında yaklaşık 50 milyon euroluk yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirterek, "Bu çağrımızla ülkemiz KOBİ'lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve iş birliği kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, markalaşma faaliyetlerini destekleyerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lere yönelik 50 milyon euro büyüklüğünde yeni bir proje teklif çağrısına çıktı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mali iş birliği anlaşması çerçevesinde 2007'den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın yeni çağrısı Bakan Varank tarafından açıklandı.

Varank, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin önemli ayaklarından birinin mali iş birliği olduğuna işaret ederek, "Bakanlığımız sorumluluğunda 2007'den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın birinci döneminde toplam büyüklüğü 520 milyon euro olan 46 projeyi 33 ilimizde hayata geçirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Uluslararası rekabetin KOBİ'ler üzerinde oluşturduğu baskıyı dengelemek amacıyla önlem almanın en önemli görevleri arasında bulunduğunu vurgulayan Varank, "Bu noktadan hareketle Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi için 2017 itibarıyla oluşturmaya başladığımız ve toplam büyüklüğü yaklaşık 240 milyon euro olan 34 proje üzerinde çalışmalarımız halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni iş birliklerine imkan sağlayacak

Varank, program kapsamında mevcut proje havuzunu geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla "Yaratıcı Endüstriler" ve "Ar-Ge" başlıklarında yaklaşık 50 milyon euro büyüklüğe sahip yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle küresel ölçekte ekonomik aktivitelerin hızla çeşitlendiği ve farklı disiplinlerin karşılıklı etkileşimiyle yüksek katma değer ürettiği, nitelikli istihdam artışına ve yeni iş birliklerine imkan sağlayacağına inandığımız bu çağrımızla ülkemiz KOBİ'lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve iş birliği kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, markalaşma faaliyetlerini destekleyerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz."

Oyun geliştirme stüdyoları da kapsamda

Çıkılan çağrıya üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, belediyeler, iş dünyası kuruluşları, kalkınma ajansları, vakıflar, dernekler, organize sanayi bölgeleriyle nitelikleri uygun diğer çatı kuruluşların başvurabileceğini ifade eden Varank, "Üniversitelerimizle sanayi arasındaki iş birliğini teknolojik hazırlık seviyesine göre sınıflandırarak mevcut Ar-Ge birikimini ticarileştirecek projeleri destekleyeceğiz. Somut örnekler vermek gerekirse teknoloji transferini kolaylaştıracak eşleştirme mekanizmaları, animasyon ve oyun geliştirme stüdyoları, ortak kullanım atölyeleri, yüksek teknolojili ürünlerin imalatına ilişkin uygulamalar, iş birliği platformları, ürün geliştirme, prototip üretme, endüstriyel üretime geçiş, ticarileşme, markalaşma ve teknik danışmanlık gibi alanlar çağrımız kapsamında değerlendirilebilecek konular." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaklık mekanizmasına öncelik

Varank, "Yaratıcı Endüstriler" başlığında proje bütçe limitlerinin 1 ila 5 milyon euro, "Ar-Ge" başlığında ise 2 ila 10 milyon euro olacağını belirterek, "Her iki başlıkta da ortaklık mekanizması öncelikli seçim kriteri olacaktır. Örneğin yaratıcı endüstrilerin tasarım alt başlığında proje sunmak isteyen bir sektör temsilcisi kuruluş, teknoparklar, akademik bir kurumu yanına ortak olarak alacak ve bu kurumun entelektüel birikimini de projeye dahil edecektir.” dedi.

Resmi başvuruları online almaya başladıklarını ifade eden Varank, "Objektif, şeffaf, bağımsız ve kural bazlı bir değerlendirmenin ardından süreci eylül ayı itibarıyla tamamlayarak yaklaşık 50 milyon euro büyüklüğünde bir proje portföyü oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Rekabetçi Sektörler Programı

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve AB mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Programla Türkiye'deki bölgesel kalkınma farklılıklarının dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor.

Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 520 milyon euro bütçeyle 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçirildi. Söz konusu program kapsamında KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyelerinin kurulması ve yenilikçi teknolojilerle katma değerli üretim için mali kaynak aktarılıyor.

9 ilde bilgilendirme toplantısı düzenlenecek 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çağrının içeriği ve öncelikleri hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya'da çevre illeri de içerecek şekilde bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

Proje başvurusunda bulunabilecek kurum ve kuruluşlara, başvuru süreci ve proje hazırlığında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.