Advertisement

ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, şarkıcı Tarkan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkındaki davanın, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi.

17 şüpheli hakkında ''kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak'' suçlamalarına ilişkin açılan davada, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ''görevsizlik kararı'' vererek dosyayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de dava konusu olayların ''örgütlü suç kapsamına'' girmediği, eylemlerin iştirak şeklinde gerçekleştirildiği sonucuna vararak, ''görevsizlik kararı'' vermiş ve İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle aralarında doğan görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyayı Yargıtaya göndermişti.

Görev uyuşmazlığına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkındaki davanın, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi.-İDDİANAME-Davanın iddianamesinde, Tarkan Tevetoğlu'nun, ''kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' suçunu düzenleyen ve 1 ila 2 yıl arasında hapis cezası öngören TCK'nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yargılanması talep ediliyor.

İddianamede, Tevetoğlu hakkında aynı maddenin 2. fıkrasında yer alan ''Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir'' hükmünün de uygulanması isteniyor.

Başka bir şüphelinin de Tevetoğlu ile aynı maddeler uyarınca yargılanması istenen iddianamede, diğer 15 şüphelinin ise 5 ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları öngören ''uyuşturucu madde satmak'', ''uyuşturucu madde alınıp satılmasına aracılık etmek'', ''yurda uyuşturucu madde ithal etmek'', ''uyuşturucu madde kullanmak'' ve ''kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak'' suçlarından yargılanması talep ediliyor.