Advertisement

Ipsos, 7 ve 18 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Polonya, İspanya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 11 ülkede "2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması" yaptı.

Araştırma sonuçlarına göre, ABD, Avustralya ve Kanada olmak üzere yalnız üç ülkede halk, gelecek yıl yaşam standartlarında iyileşe beklediğini söyledi. Geri kalan ülkelerde halk gelirleri konusunda karamsar. En karamsar olanlar ise Türk ve İngilizler. Her iki ülkede de 10 kişiden 6'sı harcanabilir gelirlerinde bir düşüş beklediklerini söyledi. Gelirlerinde düşüş bekleyenler Türkiye'de yüzde 63 olurken İngiltere'de yüzde 60 oldu.

"Bugünlerde finansala durumunuzu nasıl yönetiyorsunuz" sorusuna Türkiye'den her 10 kişiden 7'si Avrupa genelinde ise 10 kişiden 2'si finansal olarak zorlandığı yanıtını verdi. Türkiye'de her 10 kişiden 8'si son bir ay içinde alım gücünün azaldığını söyledi.

Fatura ödeme kaygısı

11 ülkenin yedisinde çoğunluk, önümüzdeki altı ay içinde ev faturalarını ödeyebileceklerinden endişe duyduklarını söyledi. Buna Türk halkının neredeyse dörtte üçü (yüzde 72) ve Polonya (yüzde 62), İngiltere (yüzde 60) ve İspanya'dan (yüzde 59) gelen her on kişiden altısı dahil. En çok fiyat artışı gıda alışverişinde ve gaz ve elektrik gibi hizmetlerde görüldü.

Enflasyon ortak sorun

Küresel olarak 10 kişiden 8'i enflasyonun artacağı görüşünde. En fazla artışı Almanya, Türkiye ve Fransa yüzde 56 oranı ile beklerken, bu ülkeleri İngiltere yüzde 52 gibi oranla takip etti.

11 ülkede neredeyse her beş kişiden dördü gıda alışverişlerinin maliyetinin artmasını beklediğini söyledi. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili endişeler en yüksek düzeyde, neredeyse her on kişiden dokuzunun maliyetlerde bir artış beklediği ülke İngiltere oldu.

11 ülkede halkın dörtte üçünden fazlası elektrik faturalarında artış beklediğini beyan etti.

Çoğu ülke için gıda fiyatlarındaki artış, hanelerin yaşam kaliteleri üzerinde en büyük etkiye sahip olacak. ABD, Kanada, İtalya, Japonya, Avustralya, Polonya ve Türkiye için gıda fiyatları en büyük etkiyi yatacak görüşü belirtilirken geriye kalan İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya en büyük etkinin elektrik faturalarında yaşanacağını söyledi.