Advertisement

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre pay piyası açılış seansında kural değişikliğine gidilidi.

Buna göre, 1 Mart 2021 Pazartesi tarihinden itibaren Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında, açılış seanslarında “piyasa” ve “piyasadan limite” emir türleri girilemeyecek ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali (emir kötüleştirme ve miktar azaltım dahil olmak üzere) yapılamayacak.