Advertisement

Finansal kesim dışındaki firmaların geçen yılın kasım ayında net Döviz açığı 992 milyon dolar artarak 214 milyar 8 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Kasım 2017 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verileri açıklandı.

Buna göre, kasımda ekim değerlerine kıyasla, varlıklar 80 milyon dolar azalırken, yükümlülükler ise 912 milyon dolar arttı. Böylece net döviz pozisyon açığı, 992 milyon dolar yükselerek 214 milyar 8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 288 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 250 milyon dolar ve 952 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 80 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 704 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolar ve 177 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 912 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2017 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Ekim 2017 dönemine göre 272 milyon dolar, uzun vadeli olanların da 461 milyon dolar azaldığı görüldü. Yurt dışından sağlanan kredilerde  se kısa vadeli olanlar 10 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 623 milyon dolar arttı.

Bu döneminde kısa vadeli varlıklar 92 milyar 882 milyon dolar olurken, kısa vadeli yükümlülükler 86 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 6 milyar 584 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ekim 2017 dönemine göre 48 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti. 

AA