Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ocak sonunda geçen yıla göre yüzde 2,1 artarak 232,8 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,7 yükselerek 713,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Ocak sonunda 2017'ye göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,1 artarak 232,8 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 4,7 yükselerek 713,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ocak sonu itibarıyla 481 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 453,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 7,1 artışla 115,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,1 azalışla 73,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7 azalışla 32,5 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 8,6 artışla 196,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Portföy yatırımları 185,5 milyar dolar

Portföy yatırımları, 2017'ye göre yüzde 4,7 artarak 185,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 5,4 artışla 54,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,4 yükselişle 32,6 milyar dolar oldu. Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 4,2 artarak 46,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,6 artarak 331,3 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4 artışla 37,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 8 artarak 14,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,6 artışla 93,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,8 artışla 111,2 milyar dolara ulaştı.

AA