Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs sonu itibarıyla 123.3 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası tarafından Salı günü yayınlanan Mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistik gelişmeleri şu şekilde:

  • Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre % 4,8 oranında artışla 123,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 2 oranında artarak 68,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 8,5 oranında artarak 55,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre % 3 oranında azalarak 16,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı  % 1,4 oranında artarak 19,9 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 5,8 oranında artışla 17,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 4,3 oranında artarak 13,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre % 7 oranında artışla 43,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre % 8,1 oranında artarak 23,9 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 4 oranında artarak 99,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 3,8 oranında artarak 53,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 5,1 oranında artarak 68,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonunda 111 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 219,8 oranında artışla 2018 Mayıs sonu itibarıyla 355 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2018 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 50,9’u ABD doları, % 31,5’i Euro, % 14,8’i TL ve % 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  •  2018 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 180,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 17,1, Merkez Bankası’nın % 0,3,  özel sektörün ise % 82,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.