Advertisement

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yayımladığı Türkiye kitap pazarı raporuna göre, pandemi nedeniyle Türkiye'de 2020 perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 11,26'lık bir düşüşle 7.9 milyar TL'ye geriledi.

2020'de sesli kitap satışlarında ve dijital veri tabanlarına aboneliklerde artış yaşanırken, internet üzerinden kitap satışlarında da artış görüldü.

Rapora göre geçtiğimiz yıl 433 milyon 213 bin 632 adet kitap üretildi. 2020 yılında TÜİK'in Açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları'na göre, nüfusun 83,6 milyon olduğu Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısı 6,9'dan 7,3'e çıktı.

Raporda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, pandemiden bağımsız olarak, 2020- 2021 eğitim-öğretim yılı için ilk defa 17,5 milyon öğrenci için ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtma kararı alması, sektörü olumsuz yönde etkileyen, kaygı verici bir gelişme olarak belirtildi.

Kültür yayınları daraldı akademik yayınlar büyüdü

Sektörün lokomotifi olarak tanımlanan eğitim yayıncılığı 2020 yılında üretimde sabit bir seyir izlerken ciroda ise ilk defa düşüş yaşadı. Bu alanda ciro bir önceki yıla göre yüzde 25,99 düşüş kaydederken toplam ciro içindeki payı da yüzde 52,99’dan yüzde 44,20’ye geriledi.

Kültür yayınları 2020’de yüzde 4,81 daralırken akademik yayınlar yüzde 1,17 artış gösterdi. İthal yayınlar ise döviz kurlarındaki artıştan dolayı salgın yılında yüzde 55 büyüdü.

Kitapta sektöründe dijitalleşmenin ayak sesleri

Pandemide sesli kitap, e-kitap, dijital buluşmalar, dijital kitap kulüpleri ve dijital söyleşilere rağbet de olumlu yönde tetiklendi. 2020 yılında pazar paylarında pandemiyle birlikte artan sesli kitap satışları, ilk defa pay olarak %1,10 oranında da olsa gelişme gösterdi.

Ayrıca ilk defa bu yıl dikkatli ölçümlerle gerek eğitimde, gerekse yüksek eğitimde ve üniversite kütüphanelerinde dijital veri tabanlarına aboneliklerle birlikte pazarın %10,19 oranlarına geldiği görüldü.