Advertisement
HABERLER ABONE OL

Şişecam, 4 kıta ve 14 ülkedeki karbon ayak izini azaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıl sürdürülebilirlik odağında yaptığı tüm çalışmaları 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda toplayan Şişecam, sürdürülebilir gelecekle ilgili hedeflerini de ortaya koydu.

Şişecam 2022-2030 CareforNext sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla yenilenebilir enerji kurulu kapasitesini 10 MWp (Megawatt peak) seviyesine çıkarttı.

Bu kapasite artışıyla birlikte Şişecam, yıllık 8 bin 321 MW (Megawatt) yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirirken, yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunu önledi. 2022’de gerçekleştirdiği çalışmalarla 29 milyon TL’lik enerji tasarrufu elde eden Şişecam, 6,8 milyon metreküp suyun geri dönüşümünü sağladı. Şişecam fabrikalarındaki yenilenebilir enerji kullanım oranını ise 2030 yılına kadar 8 kat artırmayı planlıyor.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman 2030 CareforNext stratejisinin değer yaratma odaklı sürdürülebilir büyüme yolculuğunda Şişecam’a önemli ölçüde güç kazandırdığının altını çizdi.

Prof. Dr. Ahmet Kırman Şişecam’ın sürdürülebilirlik odağında yaptığı yatırımları şöyle sıraladı:

Sürdürülebilirlik odaklı iki yeni yatırım

2022 yılına üretim süreçlerimiz ve yatırımlarımızda sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla gerçekleştirdiğimiz refrakter üreticisi İtalyan Refel firmasının satın alımıyla başladık. Hemen ardından Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımımız olan Macaristan tesisimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Karbon ve su ayak izinin azaltılmasını sağlayan teknolojilerle donatacağımız bu tesisimiz aynı zamanda Avrupa pazarında yerel üretici konumuyla üretim yapacak.

Güneş enerjisi panellerinde kullanılan buzlu cam ve enerji camı sektöründeki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bu strateji kapsamında Mersin tesisimizde buzlu cam fırını ve işletme hattını devreye alırken yine aynı tesiste enerji camı üretimi de gerçekleştireceğimiz ikinci buzlu cam fırını kapasitesini yıllık 180 bin tondan 244 bin tona çıkartma kararı aldık.

Atık suyu dönüştüren Basalia teknolojisine yatırım

2021 yılında duyurduğumuz daha sürdürülebilir bir dünya için katı-sıvı-gaz formundaki organik ve inorganik atıkları zararsız maddelere dönüştüren Basalia Teknolojisinin pilot denemelerine önce Mersin’deki üretim tesisimizde başlayarak ardından endüstriyel alana taşıyacağız. Yeşil ve döngüsel Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, “Gezegeni Koru” stratejimiz altında oluşturduğumuz atık suyun yeniden kullanımına yönelik hedeflerimize ulaşmamız noktasında bizim için önem taşıyor.

Sürdürülebilir endüstriye liderlik modeli

Sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiğimiz ve bizi heyecanlandıran bir başka gelişme ise Plant of the Future ismini verdiğimiz iş modelimiz. Uluslararası iş ortaklarıyla oluşturmayı planladığımız platformlarda CareforNext sürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu olarak elektrik, hidrojen, yenilenebilir gibi alternatif enerji kaynaklarıyla cam endüstrisinin daha sürdürülebilir olmasını sağlayacak iş birliklerine liderlik etmeyi hedefliyoruz.

Enerji ve ışık kontrolü sağlayan camlar

Tüm bunların yanında gezegenin artan gereksinimlerine ve normlara iyi bir çözüm ortağı olan, binaların yenilenme sürecinde enerji ve ışık kontrolü sağlayan kaplamalı ve low-e camlarımızla öne çıkıyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi alanında, fotovoltaik paneller için yüksek kaliteli cam ve rüzgâr türbinlerine yönelik cam elyafı üretiminde pazar payımızı yükseltiyoruz. Ayrıca otomotiv sektöründeki düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak üzere ürün geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Atık suyu dönüştürüp temiz su kullanımını azaltacak

Temel bir insan hakkı olan suyla ilgili de önemli hedeflerimiz var. Gelecek nesillere ve dünyamıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle endüstriyel atık suyu yeniden kullanma hedefimize 2020 yılı itibarıyla ulaştık. 2030 yılına kadar da temiz su tüketimimizi en az yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. Temiz su ve sanitasyon hedeflerimiz kapsamında da 2022 yılında 6,8 milyon metreküp suyun geri dönüşümünü sağladık. Bununla birlikte su farkındalık çalışmalarının yanında, “Sıfır deşarj” yaklaşımına yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyor, tesislerimizin potansiyellerinin belirlenmesi ve izleme altyapısının güçlendirilmesine yönelik süreçlerimize devam ediyoruz.

Enerji verimliliği sağlayan fırın tasarlıyor

Avrupa’nın en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezimizde çalışan Şişecam bilim insanları, ürün tasarımının yanı sıra modelleme ve simülasyon destekli tasarımlarla fırınlarda optimum üretim randımanı ve enerji verimliliği doğrultusunda iyileştirmeler gerçekleştiriyor, cam üretiminde kritik öneme sahip olan fırınlar tasarlıyorlar.

ABD’de soda külü üretiminde su kullanımını azalttı

Yaptığımız ve planladığımız tüm yatırımların çevresel ve sosyal faydalarını değerlendirirken faaliyetlerimizin çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmaya odaklanıyoruz. ABD - Wyoming’de gerçekleştirdiğimiz doğal soda külü yatırımı, soda külü üretiminden kaynaklanan karbon emisyon yoğunluğumuzu ve su tüketimimizi yüzde 50 oranında azaltmamızı sağladı. Bu alanda yapacağımız diğer yatırımlar ile dünyanın en büyük 3 soda külü üreticisinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz.

Cam kırığı kullanım oranını yüzde 35 artıracak

2030 stratejisi doğrultusunda cam ambalaj üretimi süreçlerinde kullandığımız harici cam kırığı oranını en az yüzde 35 seviyesine kadar yükseltmeyi hedefliyoruz.

Kadın çalışan oranı yüzde 25’e çıkacak

Bugün 5 bin 500’ü aşkın kadın çalışanımız toplam çalışanlarımızın yüzde 23’ünü temsil ederken, bu oranı artırmak için kadın çalışanlarımıza uygun hale getirebilmek adına kapsayıcı tesisler kurmayı eşitlik politikamızın bir parçası olarak ele alıyor ve gerekli yatırımları yapıyoruz. 2030 yılı itibarıyla çok uluslu çalışma ortamının oluşturulmasını, Women Expression Programının hayata geçirilmesini ve kadın çalışan oranımızı da en az yüzde 25’e yükseltmeyi hedefliyoruz.