Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranları 31 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararına eklenen geçici maddeye göre, bu kapsamda 31 Mart 2022'ye kadar iktisap edilen ve vadesi 6 aya kadar olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5, bir yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, vadesi bir yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 0 tevkifat yapılacak.

Bu tahvil/bono ve sertifikalardan; 6 aydan az süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, bir yıldan az süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasıyla doğan kazançlardan yüzde 3, bir yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan ise yüzde 0 tevkifat yapılması öngörülüyor.

Karara göre ayrıca, 31 Mart 2022 tarihine kadar iktisap edilen, değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, serbest fonlar ile unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları hariç olmak üzere, yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançların tevkifat oranı da yüzde 0 olarak uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren açılan ve vadesi yenilenen hesaplara, aynı tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen bonolar, kira sertifikaları ve yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.