Advertisement

Dünyada 2017 yılında afetlerden kaynaklanan toplam ekonomik zarar 306 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Söz konusu rakam 10 yıllık ortalama olan 190 milyar doların çok üzerinde.

Bu veriler dünyanın en büyük reasürans şirketleri arasında yer alan Swiss Re'ye ait.

Şirketin verilerine göre, doğal afetler ve insan kaynaklı afetler, 2017'de 136 milyar dolarlık sigortalı kayıplara neden oldu.

Böylece 2017 faturası, 2016 rakamının iki katından fazla olurken ve son 10 yıllık ortalama olan 58 milyar dolarlık bilançonun da oldukça üzerine çıktı. 

Bu yıl ortaya çıkan kayıpların önemli bir çoğunluğunu Karayipler'de ve ABD'nin güneyindeki kasırgalar, Meksika'daki deprem ve Kaliforniya'da hala devam eden orman yangıları oluşturdu. 

Faturanın en kabarık kısmını ABD ve Karayiplerdeki kasırgaların yarattığı zararlar oluşturdu. Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının toplam sigorta hasarı 93 milyar dolara ulaştı. 

FT