Advertisement

Solucan gübresi üreten gerçek ve tüzel kişiler kayıt altına alınarak yetkilendirilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerin kullanımının yaygınlaştırılması, tanımlanması ve bunlara ait analiz metotlarının belirlenmesi hedefleniyor. Bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzıyla kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar da yönetmelikte yer alıyor.

Yönetmelikle solucan gübresi ve sıvı solucan gübresi üreten tüzel ve gerçek kişiler kayıt altına alınarak yetkilendirilecek.

Söz konusu yönetmelikle ayrıca organik gübre üretimi ve ithalatı yapan firmalar bulundukları illerden ithalat izin belgesi alabilecek.