Advertisement

Türkiye'nin bilimsel araştırmalarla gıda alanına katkı da bulunamadığına dikkat çeken Ulusal Gıda Teknoloji Platformu Başkanı Prof. Dr. Vural Gökmen, Türkiye'nin gıdada verimlilik sorunu yaşadığını söyledi. 

Prof. Dr. Gökmen, "Dünyayla kıyasladığımız zaman geride olduğumuz konu verimlilik. Birim alandan iyi tarım pratiği uygulayan ülkeler bize göre daha fazla verim alıyor. Örneğin İngiltere bizden üç, beş kat bazen daha fazla verim alabiliyor. Bizim o noktalarda çok büyük araştırmalara gerek kalmadan bilgiyi alıp adapte etmeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

"CİDDİ BİLİMSEL ÇIKTI ÜRETEMEDİK"

Gıda alanında araştırma yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökmen, "Ülkemizde belli firmalarımızın dünyayla rekabet edebilecek teknolojik seviyede iş yaptığını biliyoruz. Burada potansiyeli artırmanın ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın yolu diğer disiplinlerin gıda alanında araştırma yaparak katkı vermeye hazır hale gelmelerinden geçiyor. Bilimsel anlamda neredeyse İngiltere ile aynı üretimi yapıyoruz. Ama İngiltere'nin onda biri, yirmide biri kadar beslenme ve diyetetik alanında katkı yapabilir durumda değiliz. Bilim ve araştırma kanıta dayalı bir kuralsa, pek tabi ülkemize özgü beslenme alışkanlıkları üzerinden insan sağlığı konusunda nasıl konuşabileceğimiz ya da konuşmamız gerektiği konusunda ciddi bir bilimsel çıktı üretmiş değiliz" dedi.

TARIMIN GELECEĞİ

Gelecekte yatay yaygın tarımın yerine dikey tarıma geçileceğini söyleyen Prof. Dr. Gökmen, "Ortaya konulmuş çok ciddi bir teknoloji alternatifi henüz mevcut değil ama gelecekte yatay yaygın tarımın dikey tarıma döneceğini, gıda zincirinin kilometrelerce mesafeden daha kısa mesafelere geleceğini, tarımın burnumuzun dibinde yapılacağını öngören bir takım tahminleri takip ediyoruz" diye konuştu.

"TARIM İLAÇLARI KULLANMADA ÇİFTÇİNİN BİLİNÇLENMESİ GEREKİYOR"

Türkiye'de iyi tarım pratiklerinin uygulanması noktasında kısmi kaçakların olduğunu aktaran Prof. Dr. Gökmen, "Türk tarımı dünya tarımının gerisindedir diyemeyiz. Ancak iyi tarım pratiklerinin uygulanması konusunda kısmi kaçakların olduğunu biliyoruz. Mesela, tarım ilaçları düzgün kullanılması, düzenlenmesi ve denetlenmesi gereken bir alandır. Ama aynı zamanda çiftçinin bilinçlenmesi gereken de bir alandır. Çünkü yanlış kullandığınız zaman en hafifiyle istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, siz zarar görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Dünyada iklimin değiştiğini ve bu değişikliğin getireceği bir takım sorunlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökmen, "Biz bunu hep karanlık senaryo diye alıyoruz. Ama insanoğlunun da başına gelen her türlü zorlukla mücadele edebilen canlı türü olduğunu da biliyoruz. Ben insanın bu noktada başarısız olacağını düşünmüyorum. Artan nüfusu da beslemeyi başaracağız, değişen iklimin getirdiği sorunları da çözmeyi başaracağız gibi geliyor bana. Gıda da bundan daha az önemli olmayacağını düşünüyorum" dedi.