Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, geçen yıl yaşanan dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisinin enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili olduğunu belirterek, "Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı doğrultusunda elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Çetinkaya'nın TCMB'nin 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

Küresel büyümenin yılın son çeyreğinde yavaşladığını görüyoruz (Grafik 1). Öncü göstergeler ve beklentiler orta ve uzun vadede daha düşük büyüme hızlarına işaret ediyor.

Ticarete ilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi ve buna bağlı olarak belirsizliğin artmasının küresel büyüme görünümündeki bu yavaşlamada etkili olduğunu değerlendirmekteyiz.

Yurt içi talep özel tüketim ve yatırımlardaki gelişmelere bağlı olarak yavaşlarken net ihracatın katkısı iktisadi faaliyette ivme kaybını sınırladı

Yurti içi talebin mevcut görünümü ithalat talebini sınırlayan temel etken oldu. Buna karşılık dengelenme sürecinde mal ve hizmet ihracatı performansındaki iyileşmenin de güçlü katkısı olduğunu görüyoruz. Öncü göstergeler net ihracatın yıllık büyümeye desteğinin 2019 yılı ilk çeyreğinde de devam ettiğine işaret etmekte

"ENFLASYON DİNAMİKLERİNDE İYİLEŞME GÖZLENDİ"

Bütün bu gelişmelere bağlı olarak 2018 yılının ortalarından itibaren cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşme eğilimi görmekteyiz

2018 yılında enflasyondaki artışın temel belirleyicisi döviz kuru gelişmeleri ve buna bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde fiyatlama davranışlarında kaydedilen bozulma oldu. Bu dönemde petrol ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler de enflasyonu yükseltici etki yaptı. 2018 yılının son çeyreğinde ise uygulanan koordineli politikalarla Döviz kurunun istikrar kazanması ve beklentilerdeki bozulmanın durması sonucu enflasyon dinamiklerinde bir miktar iyileşme gözlendi.

"ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRDIK"

Enflasyondaki yükselişin beklentiler ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla 2018 yılı boyunca önemli adımlar attık. Para politikasındaki sadeleşme sürecini tamamlayarak öngörülebilirliği önemli ölçüde artırdık. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını politika faizi olarak tanımlayarak Merkez Bankası fonlamasının tamamını bu kanaldan sağlamaya başladık. Böylelikle parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesini hedefledik.

Eylül ayında güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirdik. Finansal piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık karşısında finansal istikrar odaklı bir dizi önlem aldık

Atılan bu adımlar ve makroekonomik politikalarda artan koordinasyon piyasalardaki oynaklığın sınırlanmasında önemli rol oynadı. Fiyatlama belirsizliğinin de azalmasıyla getiri eğrisinin aşağı yönlü eğilimi belirginleşti. Bütün bu gelişmelerin etkisiyle son aylarda enflasyon göstergelerinin de nispeten daha ılımlı bir seyir izlediğini gördük.

Özetle, 2018 yılında yaşanan dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisi enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili oldu. Bu dönemde dış talep nispeten gücünü korurken iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izledi. Bu gelişmeler çerçevesinde cari dengedeki iyileşme eğiliminin belirginleştiğini görüyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı doğrultusunda elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam etmekteyiz.