Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022'de enflasyon hedeflerinin tutturulamaması konusunda hükümete yönelik mektubunda liralaşma stratejisine vurgu yaptı.

Mektupta TCMB 2022'de tüm politika araçlarında kapsamlı bir gözden geçirme süreci
yürütüldüğünü, bütünleşik politika çerçevesi olan liralaşma stratejisinin atılacak adımlara
dair etki analizlerine dayalı olarak oluşturulduğunu ifade etti.

TCMB uygulanan stratejinin, kalıcı fiyat istikrarı için iki ön koşul olan finansal sistemde Türk lirasının ağırlığının yapısal olarak artırılması ve cari fazla kapasitesi oluşturulması açısından destekleyici etkileri olduğunu belirtti.

Mektupta çeşitlendirilmiş rezerv kaynaklarıyla güçlendirilen TCMB rezervlerinin, yüksek enerji fiyatları ve finansal oynaklıklar nedeniyle küresel çapta yaşanılan büyük rezerv kayıplarına rağmen artış gösterdiği belirtildi.

Ülke para takası anlaşmalarının etkinleştirilmiş kullanımı sayesinde yerel parayla ticaretin yaygınlaştığını söyleyen TCMB Döviz piyasalarının da uzun dönemde daha dengeli bir yapıya kavuşması yönünde önemli gelişmeler gözlendiğini ifade etti.

"Mevduattaki Türk lirası payında güçlü artış eğilimi"

Etkin rezerv politikasının liralaşma adımlarıyla desteklenmesi sonucunda mevduattaki Türk lirası payında güçlü bir artış eğilimi gerçekleştiğini ifade eden TCMB hedefli kredinin, likidite, karşılıklar ve teminat politikalarının kredilerin büyüme hızı, kompozisyonu ve iktisadi faaliyetle buluşması açısından önemli etkileri olduğunu vurguladı.

TCMB mektupta Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ani artış gösteren kredi büyümesinin kontrol altına alındığını, kredilerin kompozisyonunda ticari, KOBİ, yatırım ve ihracat kredilerinin payının tarihsel yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti.

"Liralaşma stratejisi tüm unsurlarıyla devam edecek"

Uygulanan etkin politikalarla kalıcı fiyat istikrarının önündeki yapısal sorunların giderilmesi yönünde önemli kazanımlar elde edildiğini ifade eden TCMB, söz konusu politikaların olumlu sonuçlarının görülmesi ve küresel enerji fiyatlarının da görece istikrar kazanması ile birlikte yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda kademeli bir yavaşlama süreci başladığını belirtti.

TCMB, 2023 yılında liralaşma stratejisini tüm unsurlarıyla veri odaklı ve etki analizlerine dayalı olarak kararlılıkla uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu kapsamda TCMB mevduatta liralaşma oranının yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 60’a çıkarılması ve yılın geri kalanında liralaşmadaki artış sürecinin devam etmesinin hedeflendiğini ifade etti.