Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan, dezenflasyonun büyümeden feragatla gerçekleşeceği yönündeki algıların yanlış olduğunu belirtti.

Erkan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Düşük düzeylerde istikrar kazanmış enflasyon; öngörülebilirlik için, tasarruf ve yatırım kararlarının uzun vadeli alınabilmesi için ve oynaklığı düşük sürdürülebilir büyüme için olmazsa olmaz koşuldur. Bununla birlikte dezenflasyonun her koşul ve durumda kaçınılmaz olarak büyümeden feragat yoluyla gerçekleşeceği yönündeki yanlış algı ve kaygılar kamuoyunda zaman zaman ifade edilmektedir.

Oysa enflasyonun yüksek ve oynak olduğu durumlarda enflasyon belli eşik değerlere gerileyene kadar doğru politika tasarımlarıyla büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir. Büyüme enflasyon ödünleşimi ise ancak enflasyondaki aşırılık devre dışı bırakıldıktan sonra gelinen eşik değerlerde devreye girecektir.

Bu noktada amaç kararlı bir şekilde dezenflasyon sürecini devam ettirmek ve sürdürülebilir büyüme için gerekli olan büyüme kompozisyonundan vazgeçmemek olmalıdır. Bu kapsamda para politikamız ve makro ihtiyati çerçeveye ilişkin stratejimiz dezenflasyonun ve sürdürülebilir büyümenin en kısa sürede tesis edilmesine odaklanmaktadır."

Enflasyonda düşüş için Mayıs ayını işaret etti

Erkan dezenflasyonun en kısa sürede tesis edileceğini bildirerek yıllık enflasyonda düşüş trendi başlangıcı için Mayıs 2024’e yeniden işaret etti.

Erkan akaryakıt kaleminin enflasyonda risk unsuru olmayı sürdüreceğini belirtti.

TCMB Başkanı, kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde artış sağlanmasının KKM ve Döviz mevduatlarından TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine işaret ettiğini söyledi.

Erkan atılan politika adımlarının ve iyileşen güvenin sonucu olarak bireysellerin piyasaya döviz arzının artış gösterdiğini, kurumsal talebin ise önemli ölçüde gerilediğini belirtti.

Erkan “Önümüzdeki dönemde yabancı sermaye girişlerinin artış göstermesi beklenmekte olup rezervleri güçlendirmek önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Erkan miktarsal sıkılaştırma uygulamalarıyla birlikte 700 milyar TL’lik likiditenin “sterilize olduğunu” kaydetti.

KKM'ye 70 milyar TL

Erkan bağlayıcı olmayan ve denetimden geçmemiş verilere göre 2023’ün ilk altı ayda TCMB’nin yaklaşık 90 milyar TL Kur Korumalı Mevduat ödemesi yaptığını belirtti.

Erkan 2022’de TCMB’nin 70 milyar TL KKM ödemesi yaptığını bildirdi. TCMB Başkanı kura müdahaleye ilişkin soruya yanıtında ise “Bizim kura müdahalemiz sadece spekülatif atak söz konusu olduğunda aşırı oynaklığı engellemek için yapılır. Bu da geldiğimizden bu yana minimal seviyede” dedi. Reeskont kredilerinde maliyetlerin arttığını belirten Erkan reeskontlarda ihracatçıya yardımcı olacak bir çalışmayı çok yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.