Advertisement

Sermaye şirketlerine getirilen, ticaret kanununun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül'e kadar, 2019 yılı net kârının yalnızca yüzde 25'nin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki hükümde süre kriteri kapsamı 31 Aralık tarihine uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre sermaye şirketlerinde, söz konusu kanunun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 31 Aralık'a kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.
Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan "kâr payı" ibareleri, "kâr payı ve kâr payı avansı" olarak düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayında yaptığı açıklamada koronavirüs salgının ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında şirketlerin temettü dağıtımlarının 2019 kârlarının yüzde 25'i ile sınırlandırıldığını belirtmişti.