Advertisement

Timur Gayrımenkul, kredi derecelendirme notu çalışması kapsamında DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 22.05.2019 tarihi itibariyle yeni bir sözleşmenin imzaladı.

Konu hakkında şirketten Çarşamba günü KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2018 tarih ve 32/233 sayılı toplantısında Şirketimize verdiği 600.000.000 TL değerindeki ihraç tavanı ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 13/395 sayılı kararına istinaden Şirketimize verilen 150.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında 04.10.2017 tarihinde ihraç edilen ve 02.10.2019 tarihinde itfa edilecek olan 50.000.000 TL'lik borçlanma aracının tedavülde bulunmasına istinaden kredi derecelendirme notu çalışması kapsamında DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 22.05.2019 tarihi itibariyle yeni bir sözleşme imzalanmıştır.