Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihinde ilk kez yaptığı suç duyurusuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir açıklama yayımladı.

Enflasyon Araştırma Grubu'na yönelik suç duyurusuyla ilgili kurum açıklamasında ilgili suç duyurusunun araştırma sonuçlarıyla ilgili olmadığını belirtti. Kurumun açıklamasında "Suç duyurusunun içeriği; ilgili grubun bültenleriyle birlikte gerekli açıklayıcı bilgileri yayınlamamalarıyla sınırlıdır, yayınlanan çalışmanın sonuçları ile ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili çalışmayı engellemeye veya durdurmaya yönelik değildir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Türkiye İstatistik Kanunu'nun 6. maddesine atıf yapıldı. İlgili maddeyle ilgili TÜİK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 6. Maddesinin 1. Fıkrası “Resmî istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmî istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi Programda açıkça belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin 3. Fıkrası ise “İstatistikî sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları hâlinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler.” hükmünü içermektedir.

Kanunun bu maddesi, “Resmi İstatistik” kapsamında olsun ya da olmasın, gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretilerek yayınlanan her tür istatistiksel veri için geçerlidir. Çeşitli araştırmalar neticesinde üretilerek yayınlanan istatistiklerin, veri kalitesi açısından değerlendirilmesi kullanıcıların takdirinde olmakla birlikte, verinin hangi yöntemle üretildiğine dair temel bilgilerin açık ve net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması kanuni yükümlülüktür.

Prof. Dr. Ulusoy: Bizim araştırmamız TÜİK'e rakip değil tamamlayıcıdır

Enflasyon Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy söz konusu suç duyurusuyla ilgili olarak bloomberght.com'a yaptığı açıklamada ilgili kanunun atıf yapılan maddesinin oldukça açık olduğunu, metodoloji açıklandıktan sonra her özel ve tüzel kişiliğin istatistik yayımlayabileceğini belirtti.

Ulusoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Söz konusu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. İlgili maddenin 3. fıkrası çok açık. Bizim verilerimiz herkese açıktır. Sadece topladığımız birkaç ay için verileri halka açmadık ama isteyenlere bu verileri sunuyoruz. Uluslararası arenada, finansal piyasalarda birçok kişi bu verileri talep etti ve kendilerine arz ettik. TÜİK bizi çağırıp, verileri görmek isterse seve seve beraber oluruz. Biz metodolojimize ilişkin her türlü bilgiyi Ocak ayında Maliye ve Finans Yazıları isimli hakemli dergide yayımladık. Açıklamadaki 'Söz konusu grup' ifadesini de reddediyoruz.

Yeni çıkan bir istatistiği kamuoyunun kabul etmesi ilk etapta çok zordur. Biz TÜİK'e rakip olarak çıkmadık. Biz TÜİK'e tamamlayıcı bir ürün çıkardık. Bizim enflasyon verilerimizin TÜİK'ten farkı şudur: Biz günlük enflasyon verisi hesaplıyoruz. Dolayısıyla bir önceki güne göre hesapladığımız için veriler ne mevsim etkisi ne de takvim etkisi içeriyor. Bu bize göre daha sağlıklıdır. İnanıyoruz ki TÜİK bunu aynı metodoloji ile ilerleyen zamanlarda uygulayacaktır.