Advertisement

Daha önce pandemi gerekçesiyle ertelenen Türkiye Varlık Fonu mali tabloları denetim raporlarının sunumu fonun Genel Müdür Zafer Sönmez'in katılımıyla gerçekleşirken, Sönmez oturumda fonun borçlarına ilişkin detaylar da verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarının sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmelerinde Sönmez banka borçlarının 1 milyar euro olduğunu ve bunun dışında finansal borçlarının bulunmadığını belirtti. Sönmez sunumda fonun kredileri sadece yatırımlarda kullandığının altını çizdi.

Sönmez, fonun bütçeyi ya da Hazine'yi fonlamak için kurulmadığını vurgularken bugüne kadar fona devredilen hiçbir şirketin satılmadığını ya da rehin verilmediğini, böyle bir amacının da olmadığını belirtti.

Borçlar 136,4 milyar TL seviyesinde

Varlık Fonu'na ilişkin sunumda fonun aktifleri, özkaynakları ve borçlanmasına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre fonun 2018'de 498,9 milyar TL olan kısa vadeli aktifleri 2019 yılında 593,5 milyar TL'ye yükseldi. 2019'da uzun vadeli aktifler ise 864,1 milyar TL oldu.

Varlık Fonu payındaki özkaynaklar 2018'de 177,3 milyar TL olurken, 2019'da bu rakam 198,4 milyar TL olarak kaydedildi. Rapora göre 2018'de borçlanma 75,4 milyar TL olurken, 2019'da 136,4 milyar TL'ye çıktı.

Fonun 2018 hasılatı 249,5 milyar TL olurken, 2019'da hasılat rakamı 312,8 milyar TL'ye yükseldi.