Advertisement

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, kışın uzun ve sert geçmesi senaryosuna hazırlık amacıyla Avrupa'nın önümüzdeki birkaç ay içinde doğalgaz tüketimini büyük ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.

UEA, Avrupa'nın kışın yaşanması muhtemel büyük bir doğalgaz krizini önlemek için atması gereken adımları listeledi.

Birol’a göre Avrupa Birliği (AB), ana tedarikçi Rusya'dan uzaklaşarak bir miktar ilerleme kaydetmiş olsa da, arzın bütünüyle kesilmesi ihtimali de dahil Rusya'dan yapılacak sevkıyatlar belirsizliğini koruyor.

Kriz, sıcak hava dalgasıyla artıyor

Birol'un açıklamaları Avrupa'nın onlarca yıldır yaşadığı en kötü enerji krizinin şiddetli sıcak hava dalgalarıyla arttığı sırada geldi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle evleri ve işyerlerini serin tutmak için doğalgazla üretilen elektriğe talep artıyor.

Bununla birlikte sıcak havalar rüzgar gücünü azaltırken, yükselen su sıcaklıkları nükleer santral üretimini sekteye uğrattı. Ayrıca düşen nehir seviyeleri ve düşük kömür tedariki de elektrik kaynaklarını yetersiz hale getirmeye başladı.

Bununla birlikte alternatif doğalgaz tedarikçilerine güvenmenin de yeterli olmayacağı aktarıldı.

Birol, Norveç ve Azerbaycan ellerinden geleni yapsa bile Kuzey Afrika'dan yapılan teslimatların geçen yılın seviyelerine yakın olduğunu ve sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının şimdiden rekor seviyelere geldiğini söyledi.

12 milyar metreküp tasarruf şart

UEA'ya göre önümüzdeki üç ay içinde fazladan 12 milyar metreküp veya yaklaşık 130 LNG tankeri düzeyinde tasarruf yapılması gerekiyor.

Birol, “Avrupa gaz deposunu kıştan önce yeterli seviyelere getirmeye yönelik ilk adım, Avrupa’nın mevcut gaz tüketimini azaltmak ve tasarruf edilen gazı depoya koymak” dedi.

UEA Başkanı, “Avrupa'yı zorlu bir kışa hazırlamak için ciddi ek kısıtlamalara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Birol, Avrupa'nın depolama alanlarını yüzde 90’a kadar doldurmayı başarsa bile, Rusya'nın sevkiyatı bütünüyle kesmesi durumunda yine de ciddi arz sıkıntısı riski olduğunu belirtti.

UEA Başkanı'na göre depolama eşiği güvence altına alınmadan Rus akışları durursa risk daha da yükselecek.

Acil durum için birleşik eylem


Bu doğrultuda UEA'nın alınmasını önerdiği önlemler şu şekilde:

– Nükleer üretimin yanı sıra geçici olarak kömür ve petrol kullanımını artırarak enerji sektöründe doğalgaz kullanımı azaltılmalı.

– Termik santrallerin ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde işletilmesi konusunda sıkı işbirliği gibi doğalgaz ve elektrik operatörleri arasında ortak çabalar geliştirilmeli.


– Soğutma standartlarını ve kontrollerini belirleyerek ev elektriği talebini azaltmak. Hükümet ve kamu binaları bu konuda başı çekmeli, kampanyalar tüketiciler arasındaki davranış değişiklikler teşvik edilmeli.

– AB genelinde acil durum planlamasına ilişkin birleşik eylem.