Advertisement
 • 01
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı dairelerce takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş asli anapara borcu 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

  Vergi borçları için:

  Hazine ve maliye bakanlığınca (vergi dairelerince) 6183 sayılı kanuna göre takip edilen alacaklardan, kişi bazında ülke genelinde tüm vergi dairelerine vadesi 31/12/2022 tarihi öncesi olan ve toplam tutarı 2.000 TL'yi geçmeyen borçlar terkin edilecek.

  Prim borçları için: 

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen 500 TL'yi aşmayan asli alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer'i alacaklardan tutarı 10.000 TL'yi aşmayanlar terkin edilecektir.

 • 02
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  Yeniden yapılandırma kanunu kapsamında neler var?

  Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 24 maddelik kanun teklifi kabul edildi.

  Teklif ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile ilgili alacaklar yapılandırılıyor. 

  Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacaklar kapsamda bulunuyor.

 • 03
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  Teklifte matrah ve vergi artırımı da düzenleniyor

  Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanıyor. 

 • 04
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  Hangi tarihe kadar başvuru yapılması gerekiyor?

  Kanun teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak.

  İlk taksit, 31 Mayıs 2023'e kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.

 • 05
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  Borçların ne kadarlık kısmından vazgeçilecek?

  Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak.

  Feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak.

  ilgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. 

 • 06
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek

  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK'ya bağlı tahsil dairelerinin düzenleme kapsamındaki alacakları, kredi kartıyla da ödenebilecek.

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş borçların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak. 

  Spor kulüpleri ile düzenleme kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, azami 120 eşit taksitte ödenebilecek.

 • 07
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  Kaç mükellefin ne kadarlık vergi borcu kapsamda?

  Yeniden yapılandırma kanununun etki analizine göre kapsama vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar liralık alacak giriyor.

  Vergi dairelerine borçlu kişi sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 olarak açıklandı. Devlete olan 2000 liranın altındaki borçlar silineceği için 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcu sona ermiş olacak.

  Vergi dairelerine borcu bulunan geri kalan 6 milyon 465 bin kişiden, son yapılandırma kanunundaki performans dikkate alınınca 43.5 milyar liralık tahsilat yapılması öngörülüyor.

 • 08
  Vergi ve prim affıyla ilgili bilmeniz gerekenler

  SGK'ya kaç kişinin ne kadarlık borcu var?

  Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 milyon 277 bin işyeri ve 14 milyon 613 bin sigortalının 196 milyar lira borcu bulunduğu belirtildi.

  Son yapılandırma kanunundaki başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak sgk alacaklarından da 47.8 milyar lira tahsilat yapılması bekleniyor.