Advertisement

Yaşar Holding Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı. Yönetim kurulu başkanlığına Feyhan Yaşar Seçildi.

Türkiye’nin önemli sanayi topluluklarından Yaşar Holding’de, Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Selim Yaşar’ın ardından Yönetim Kurulu yeni görev dağılımını yaptı.

Yeni yönetim kurulu yapısı şöyle oluştu; Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Gökoğlu, Cengiz Erol, Mehmet Aktaş, Kemal Semerciler ve Hakkı Hikmet Altan.

Türkiye Cumhuriyeti değerleri ile var olduklarını söyleyen Feyhan Yaşar, "Ülkemizle birlikte büyüdük, geleceğe sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji odaklı güçlü bir vizyonla ilerliyoruz” dedi.

Yaşar, yeni yönetim yapılanmasını ve kurumun gelecek vizyonunu yaptığı açıklamada şöyle özetledi: “Dünya daha önce çok az görülmüş bir değişim döngüsünden geçiyor. Yalnızca pandemiyle açıklanamayacak olan dönüşüm gerek ekonomide gerekse toplumsal yapıda ezberi bozuyor. Türkiye’nin öncü sanayi topluluklarından biriyiz. Stratejik önemdeki faaliyet alanlarımızla toplumsal refah ve bireysel mutluluğa hizmet ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda toplumla iç içeyiz. Toplumun somut ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Köklü geçmişimiz, deneyimlerimizden kaynaklanan gücümüz küresel dönüşüm içindeki özel yolculuğumuzu başarıyla birleştirmemizi sağlıyor."

Eşitlik vurgusu

"Toplumsal cinsiyet eşitliği önemli bir de bir diğer odağımız" diyen Feyhan Yaşar, holdingin ekonomiye katkısının, ülke sınırları dışına taşan faaliyetleriyle sürdüğünü dile getirdi.

Pınar ve Dyo markalarının Avrupa ve Körfez Bölgesi’nden sonra genişleyerek dünyanın her coğrafyasında aktif olma çabası yürüttüğü belirtti.

Uzun süredir Topluluk şirketlerinin Yönetim Kurulları’nda yer alan Feyhan Yaşar, 2014-2021 yılları arasında Yaşar Holding Başkan Vekili olarak görev yaptı.

İş hayatının yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB İçecek Sanayi Meclis Başkanlığı, DEİK Danimarka İş Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, World Economic Forum (WEF) üyeliği ile yıllık DAVOS toplantılarına katılım gösteren Feyhan Yaşar, 2014 yılından bu yana Lüksemburg Fahri Konsolosu’luğu görevini üstleniyor.

Yaşar Topluluğu, 77 yıldır; 21 şirket, 25 fabrika/tesis, 2 vakıf, gıda ve boya faaliyet alanlarında 4 Ar-Ge Merkezi ve 7.500 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.