Advertisement

Uzun bir aradan sonra mesleki eğitim sistemimizde "umut verici" bir gelişme ortaya çıktı. Geride bıraktığımız haftasonu; Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İTÜ, İSO ve İTO yetkilileri biraraya gelip, "mesleki ve teknik liselerin geleceğini" ele aldı.

Herkesin takdir edeceği gibi bu, son derece kronik ve dramatik bir sorun eğitim sistemimiz açısından.  Yıllardır "el atılan" ama nedense her seferinde "elde kalan" soruna kapsayıcı bir yaklaşım sunulacak. Koç Grubu'nun yıllar önce motto haline getirdiği "Meslek Lisesi, Memleket Meselesi" diskuru, "Meslek Lisesi, Memleket&Gelecek Meselesi" boyutunda ele alınıyor.

Mesele biraz sonra izah edeceğim boyutlarıyla ve çok yönlü olarak ele alındı. Önce, meslek liselerinden mezun olan elemanlara verilecek isimde uzlaşı sağlanması gerekiyordu. Bu konuda önemli bir aşama geçildi. Bugüne kadar meslek lisesi mezunlarına "ara eleman" diye hiçbir gurur okşayıcı ve iftihar vesilesi oluşturacak imgeyi barındırmayan bir tanımlama(isim) veriliyordu.

Yeni dönemde "ara eleman", "aranan eleman"a dönüştürüldü ki, bence yetersiz. Meslek lisesi mezunlarını en iyi tanımlayan kavram bütünü "Kalifiye Eleman" olmalıdır. Meslek Lisesi mezunlarına verilecek ünvan da, "tekniker" olarak somutlanmalıdır.

Gelelim, 2 bakanlık, 1 üniversite ve 2 STK'nın vardığı uzlaşı modeline:

Bugün, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Bloomberg HT yayınında dile getirdiği hususlar, şu yenileşme(teşvik edici) adımlarını içeriyor:

1) Çocuklarını meslek liselerine gönderen ailelere, "meslek lisesi ödeneği" adı altında bir ödeme yapılacak. Bir anlamda, öğrenci vasıtasıyla ebeveynlere "aile bursu" ödemesi yapılacak ki, bu bursun miktarının tatmin edici olmasını bekliyoruz.

2) Meslek Lisesini tercih eden öğrencilerin "askerlik muafiyeti" için yasal düzenleme gerçekleştirilecek. Meslek Lisesini tercih eden öğrenci askerlik yapmış sayılacak. Öğrenci; Bedelli, dövizli vs. peşinde koşmayacak.

3) Meslek Lisesi öğrencisine mezuniyet sonrası "en az 5 yıl SGK+vergi muafiyeti" getirilecek. Bu da, öğrencinin mezun olduğu andan itibaren akranlarından en az %40 daha fazla maaş/ücret almasına vesile olacak.

4) Meslek Liselerinin eğitim kalitesi ise genel müfredat ve atama yetkilerinin dışına kaydırılacak. Sözgelimi, her meslek lisesinin bir mütevelli heyet benzeri yönetimi olacak. Mütevelli heyet içinde öğretmenler, sanayiciler, bakanlık yetkilileri ve ihtiyaca binaen veliler de olacak. Eğitim kalitesindeki gidişat mütevelli heyetçe takip edilecek. Mütevelli heyet, istediği öğretmeni daha uygun maaş koşulları ile istihdam edecek ki, siz buna öğretmen transferi diyebilirsiniz. Okul müdürlerinin atama işlemleri de yine bu heyet vasitasıyla gerçekleştirilecek.

5) Meslek Liselerinin laboratuar, iş atölyesi, işlik, makina ve donanım gereksinimi devlet ve özel sektörün katkısıyla temin edilecek.

Yukarıda saydığımız 5 madde, meslek liseleri için yeni bir umut beslememize yeter.

Yeter ki, İngiliz gibi başlayıp, Türk gibi bitirmeyelim.