Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye nüfusuyla ilgili 2020 verilerini açıkladı. Nüfus artış hızı 2019’da binde 13.9 iken, 2020’de binde 5.5’e düşmüş durumda. Türkiye’de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2020 itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Nüfusun yüzde 50.1’ini erkekler, yüzde 49.9’unu da kadınlar oluşturdu.

Görüldüğü üzere burada dikkat çeken en önemli nokta nüfus artış hızının keskin düşüşü.

Bu hafta Aile ekonomisi programında Prof Sadi Uzunoğlu hocamızla bu konuyu irdeledik.

Pandemi sebebiyle birçok alışkanlığımız, eğilimlerimiz davranış şekillerimiz ve yaşam şekillerimizde değişimler yaşadık yaşıyoruz.

Bu rakamlarda dikkat çeken bir başka unsur 0-4 yaş arası nüfusun yüzde 3.5 oranında azalması oldu. Yaşadığımız yüzyılda hızlı bir şekilde dijitalleşiyor ve modernleşiyoruz. Bilim ve teknoloji geliştikçe sağlık sektöründe de hızlı bir değişimler yaşanıyor. İnsan ömrü uzuyor. Yaşlı nüfus artarken doğum hızı düşüyor. Yıllar yılı Türkiye, genç nüfusu ile gurur duyuyordu. Ancak son gelen rakamlar artık bu unsurun ortadan kalkmaya başladığını gösteriyor.

Açıklanan son TÜİK verilerinde 0-4 yaş arası nüfusta yüzde 3.5’lik azalma tehlike çanlarının çalmaya başladığını gösteriyor bize. Ayrıca 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 5.3 artması nüfusumuzun yaşlanmaya başladığının öncü bir göstergesi niteliğinde.

Gelişmiş ülkeler yıllardır yaşlı nüfus mücadelesi veriyor. Ülkeler, her türlü tedbire ve politikaya rağmen doğum oranlarında artış sağlayamıyor. Bir de bunun üzerine son bir yıldır yaşadığımız pandemi de doğum artış hızını da etkiledi. Hem sağlık hem güvenlik hem de ekonomik nedenlerden. Sosyal medyada bir anket düzenledim. Soru şuydu; pandemi dolayısıyla evlilik ve çocuk sahibi olma planlarınızı ertelediniz mi? Ankete katılanların yüzde 63’ü evet cevabını verdi. Ki çok doğal. Pandemi dolayısıyla birçok kişi gelir kaybı yaşadı, gelirlerini kaybetti, işsiz kaldı. Tabi salgın ve alınan tedbirler nedeniyle insanların bir araya gelememesi ve düğün yasakları nedeniyle ertelenen evlilikler oldu. Ancak ekonomik gerginlikler sıkıntılar ve gelecek kaygısı nedeniyle insanlar planlarını ertelemiş görünüyor. Normal şartlarda insan doğası savaş afet gibi durumlarda neslini sürdürme güdüsü hissederler. Ancak görünen o ki bu salgın bu eğilimimizde de değişiklik yaratmış.

Bir de istihdam açısından bakalım genç nüfusa…15-24 yaş arası geniş tabanlı işsizlik yüzde 38.5’lere kadar yükselmiş görülüyor. Yani bu gençler ne okulda ne de iş hayatındalar. 5 yıl önce bu oran yüzde 25 düzeyindeydi.

Yani özetlersem nüfusumuz yaşlanıyor ve de gençlerimizin dörtte birinden fazlası işsiz ya da okula gitmiyor. Pandemi de bunu hızlandırıyor. Sıkıntı büyük…