Advertisement

Deutsche Bank’ın yüksek gelirli özel bankacılık müşterileri arasında gerçekleştirdiği çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımcıları anketine göre, yatırımcıların yüzde 47’si en fazla çevre sorunlarına önem verirken, yüzde 27’si yönetişim ve yüzde 26’sı ise sosyal faktörlerin en önemli sorun olduğunu düşünüyor.

En fazla çevre sorunlarına önem veren yatırımcıların yüzde 46’sı öncelikli sorunun iklim değişikliği olduğunu düşünürken, yüzde 21’i arazi bozulmasının, yüzde 16’sı okyanus kirliliğinin ve yüzde 11’i de bioçeşitlilik kaybının en önemli sorun olduğunu belirtiyor.

Deutsche Bank Yatırım Genel Müdürü Christian Nolting de anket sunumu toplantısında portföy yatırımlarıyla ilgili, “ESG standartlarına uymayan şirketlere ayrımcılık yapmaya başlamalıyız ve müşterileri ESG yatırımlarına yönlendirmeliyiz. Bunu yaparken kâr dönüşlerinden feragat etmiyoruz aksine daha fazla dönüş sağlıyoruz” dedi.

Ankete katılan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yüzde 54’ü de iklim değişikliğinin en büyük sorun olduğunu düşünüyor, fakat KOBİ’lerin sadece yüzde 26’sının kararlı bir ESG stratejisi bulunuyor.

Katılımcıların yüzde 75’i yatırımların dünyaya pozitif bir etkisi olması gerektiğini düşünüyor

Deutsche Bank’ın anketine dünya çapından 2 bin 130 müşteri katılırken, bunların yüzde 58’i 50 yaş üstü, yüzde 32’si 41-55 yaş arası ve yüzde 9’u ise 26-40 yaş aralığında bulunuyor. Ankete katılan müşterilerin yüzde 73’lük kısmını erkekler oluştururken yüzde 24’lük bölümü kadınlardan oluşuyor.

Katılımcıların yüzde 75’i ise yatırımların dünyaya pozitif bir etkisi olması gerektiğini düşünüyor.