Advertisement

Boomberg HT Araştırma Masası Türkiye'nin doğalgaz verilerini ve görsellerini derledi.

Türkiye’de toplam boru hattı uzunlukları istikrarlı bir şekilde arttı. Doğalgaz boru hatları 2016 yılında 13.443 kilometreyken 2017 yılında %6,3 artarak 14.353 kilometreye ulaştı. 2018 yılında %15 artarak 16.887 kilometre uzunluğa, 2016’dan 2019’a kadar %26,6 artarak 18.311 kilometre uzunluğa ulaştı.

Türkiye’ye doğalgaz ihraç eden ülkelerin başında komşuları geliyor. Türkiye kullandığı doğalgazın %33,61’lik kısmını Rusya’dan,%21.20’lik kısmını Azerbaycandan, %17,11’lik kısmını İran’dan, %12,56’lık kısmını Cezayir’den, %3,88’lik kısmınıysa Nijerya’dan ithal ediyor.

Türkiye hanehalkı kullanımı için satılan euro bazındaki doğalgaz fiyatlarında, ilgili ülkeler arasında, en ucuz ülke konumunda. Türkiye’de hanehalkı doğalgazın standart metreküpünü 0.21 euroya kullanıyor. Türkiye sanayide de doğalgazı euro bazında en ucuza kullanan ülke konumunda.

Türkiye’de 163 adet organize sanayi bölgesi doğalgaz kullanıyor. Türkiye’de doğalgaz kullanan abone sayısı 16 milyon, doğalgazın ulaştığı toplam nüfus ise 60 milyon.

BOTAŞ’tan doğalgaz satın alan birinci kademedeki dağıtım şirketleri için standart metreküp toptan alım fiyatı 1.25 TL. İkinci kademedeki şirketler ise doğalgazın standart metreküpünü 1.4 TL’den satın alıyor.

Türkiye’de en çok doğalgaz kurulu kapasitesinin bulunduğu bağlantı, günlük 47.3 milyon metreküp ile Rusya-Türkiye Mavi Akım boru hattı. İkinci sıradaysa yine 42 milyon metreküp ile Rusya Batı hattı var. Azerbaycan ile kurulu günlük 19.1 milyon metreküp, İran ile günlük 28.5 milyon metreküp kurulu doğalgaz kapasitesi bulunuyor.

Sıkıştırılmış doğalgaz alan dağıtım şirketi statüsündeki müşteriler için standart metreküp başına satış fiyatı 1.25 TL, dağıtım şirketi haricindekiler içinse metreküp başına satış fiyatı 1.4 TL. Likit doğalgaz satış fiyatıysa metreküp başına 1.5 TL.

Botaş’tan en fazla doğalgaz temin eden kesim %41 ile aboneler. İkinci sıradaysa %32 ile sanayi kesmi, üçüncü sırada da %24 ile elektrik üreticileri geliyor. Toptan satışların payı ise %3.

Botaş’tan elektrik üretimi dışında doğalgaz temin eden birinci kademedeki şirketler standart metreküp başına 1.25 TL öderken, ikinci kademe şirketler 1.4 TL ödüyor. Organize sanayi bölgeleriyse metreküp başına 1.39 TL ödüyor. Elektrik üretimi amacıyla kullanan şirket içinse standart metreküp fiyatı 1.4 TL.

Türkiye’de elektrik üretimindeki en büyük pay %58 ile termik santrallere ait. İkinci sıradaysa %29 ile Hidroelektrik santralleri, üçüncü sıradaysa %13 ile jeotermal enerji yer alıyor.