Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılındaki 542 bin 314'ten 2020 yılında 487 bin 270 çifte gerileri ve 1,000 nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 5.84 olarak gerçekleşti.

Böylelikle TÜİK veri setinin geriye gittiği 2001 seviyesinden bu yana en düşük evlenme hızı kaydedildi.

Bu dönemde boşanan çiftlerin sayısı da 156 bin 587'den, 135 bin 22'ye geriledi ve 1,000 nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1.62 olarak gerçekleşti.

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında önemli bir azalma görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken pandeminin etkisiyle yüzde 68.7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657'ye geriledi.

Boşanma sayısında da, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Nisan ayındaki 14 bin 496'dan yüzde 96.1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562'ye gerilerken, 2019 yılı Mayıs ayındaki 14 bin 555'den yüzde 96.2 azalarak 2020 yılının aynı ayında 548'e geriledi.

Bu dönemde, ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27.9 iken kadınlarda 25.1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.8 yaş olarak gerçekleşti.

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde 3.9'unu oluştururken yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup toplam damatların yüzde 0.8'ini oluşturdu.