Advertisement

Salgın yılı 2020'de Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre Aralık 2020 itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artışla 138,7 milyar dolar oldu

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 oranında artarak 58 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 artışla 59,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,3 oranında artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 4,6 azalarak 20,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,1 oranında azalışla 13,2 milyar dolar oldu.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artışla 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

İthalat borçları arttı

TCMB verilerine göre diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artarak 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında artarak 25,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 oranında artarak 91,7 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıldan az kalan dış borç stoku 188,8 milyar dolar

2020 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,6’sı dolar, yüzde 28,3’ü Euro, yüzde 13,1’i TL ve yüzde 15,0’ı diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 188,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,0, Merkez Bankası’nın yüzde 11,3, özel sektörün ise yüzde 66,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.