Advertisement

Cumhurbaşkanı kararı ve tebliğlere göre, ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilerek 6 liste hazırlandı. Bunun yanında, 2020 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) ve madde isimlerinde yapılan değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki tüm listelere yansıtıldı.

İthalat rejiminde 2020 yılına yönelik yapılan düzenlemelerle İthalat Rejimi Kararı eki listelerinde yer alan tarım, işlenmiş tarım, balıkçılık ve su ürünleri ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve/veya toplu konut fonu oranları, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetler çerçevesinde yeniden düzenlendi.

Sanayi ürünlerine ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere İthalat Rejimi Kararı eki "II sayılı listeye" yansıtıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile müşterek hazırlanan, AB'de ve Türkiye'de üretimi bulunmayan ve sanayide ham madde ya da yarı mamul olarak kullanılan bazı kimyasallar, elektronik gibi ürünlerde ortak gümrük tarifesi hadlerini sıfıra kadar indiren "askıya alma listesi", yerli üreticilerin girdi ithalinde topluluk üyesi ülkelerin üreticileriyle maliyet avantajı sağlayarak küresel üreticilerle rekabet edebilmelerini teminen İthalat Rejimi Kararı eki düzenlendi.

Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair İthalat Rejimi Kararı eki liste hazırlandı.

- STA'lar kapsamındaki tavizler listelere yansıtıldı

Gelişme Yolundaki Ülkeler, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler ile En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ürün grupları, hariç sektörler ve gümrük vergi oranlarındaki düzenlemeler, 2020 yılı İthalat Rejimi Kararı'na yansıtıldı.

Türkiye ile Güney Kore, Malezya, Singapur ve Kosova arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları (STA) çerçevesinde tanınan tavizlere ilişkin indirimler de İthalat Rejimi Kararı'na ek listelerde yer aldı.

 

AA