Advertisement
 • 01
  5 grafikle Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansı

  Beklentileri aşan performans

  Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Çeyreklik bazda büyümede yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Piyasa yıllık bazda yüzde 7 büyüme beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncü verilerin yüzde 6'lık bir büyümeye işaret ettiğini belirtmişti. 

 • 02
  5 grafikle Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansı

  Büyümeye en büyük katkı özel tüketimden

  Ana kalemlere bakıldığında büyümeye en çok katkı veren grubun özel tüketim harcamaları olduğu görüldü. Yüzde 7'lik büyümenin 4,5 puanı özel tüketimden geldi. Yatırımlardaki hızlı büyüme, ülke ekonomisinin ilk çeyrekteki büyümesine 2,9 puanlık katkı sağladı. İhracatın katkısı ise 1,1 puan oldu. İlk çeyrekte stoklar ise büyümeden 1,5 puan sildi. 

 • 03
  5 grafikle Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansı

  Sanayi çift haneli büyürken, hizmetler toparlandı

  Öncü göstergelerin de işaret ettiği dönemsel gayrisafi hasılaya ilişkin veriler sanayinin büyümede öncü sektör olduğunu gösterdi. Pandemiden en sert etkiyi gören hizmetler sektöründe ise görece bir toparlanma görüldü. Salgın yılının 3. çeyreğinde tekrar hayat belirtisi gösteren sektör yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'i aşan büyüme gösterdi.

 • 04
  5 grafikle Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansı

  Kamu harcamaları salgına rağmen sınırlı büyüdü

  2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme performansında öne çıkan temalardan biri de kamu harcamalarının düşük performansı oldu. Yüzde 7'lik büyümeye devletin nihai harcamalarının katkısı sadece 0,2 puan oldu. Geçen yılın son çeyreğinde devletin nihai harcamaları yüzde 6,6 büyürken, 2021'in ilk çeyreğinde bu rakam yüzde 1,3 düzeyinde kaldı. 

 • 05
  5 grafikle Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansı

  Yatırımlarda makine-inşaat makası

  2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri yatırımların ivmesini koruduğunu gösterdi. Yatırımlar kaleminde de makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış ivmesinin devam ettiği izlendi. Makine teçhizat yatırımları yılın ilk çeyreğinde yüzde 30,5 arttı. Geçen yılın son çeyreğinde de negatif tarafta yer alan inşaat yatırımları bu çeyrekte de yüzde 4,7 daraldı. İki kalem arasındaki makas 2021 yılının ilk çeyreğinde daralsa da etkisini devam ettirdi.