Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) kurumları, bankacılık sektöründe Basel III standartları uygulaması konusunda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Basel III reformuna uyumun bir parçası olarak AB bankalarının sermaye yükümlülük düzenlemelerinde değişiklik yapılmasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB, küresel seviyede anlaşmaya varılan Basel III düzenleyici reformlarının uygulanmasını tamamlayacak.

Böylece Birlik içinde faaliyet gösteren bankaların dayanıklılığı artırılacak, denetim ve risk yönetimleri güçlendirilecek.

Bankalara, iç modeller kullanılarak hesaplanan sermaye seviyelerindeki değişkenliği sınırlayan tabana uyum için yeterli süre sağlanacak.

Kredi ve piyasa riski ile operasyonel risk alanlarında iyileştirmeler yapılacak.

Finansal kurumların yönetim kurulu üyelerinin ve önemli yöneticilerinin uygunluğunu değerlendirmek için uyumlaştırılmış bir çerçeve kurulacak.

Sektörde yönetim bağımsızlığını korumaya yönelik kurallar değiştirilecek. Bu çerçevede, sektörü düzenleyen ve denetleyen kurumlarda görev yapmış olanların bankalardaki pozisyonlara geçmeden önce belirli bir süre beklemesi gerekecek.

Kripto varlıklar için de geçici bir ihtiyati rejim kurulacak.

Bankaların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) risklerinin yönetimini geliştirmeye yönelik kurallarda değişiklikler yapılacak.

3'üncü ülke bankalarının şubeleri için geçerli olan asgari koşullar ve bunların AB'deki faaliyetlerinin denetimi uyumlu hale getirilecek.

Söz konusu uzlaşı, bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Basel III standartları, 2007-2008 finansal krizinin ardından sektörün eksiklerini gidermek için hazırlanmıştı. Bu kapsamda, yeni sermaye ve likidite kurallarıyla bankaların mali yapılarının güçlendirilerek muhtemel yeni küresel krizlerin önlenmesi hedefleniyor.